Tag-arkiv: Singapore

Brunei og Singapore

Brunei, det lille olierige midt paa Borneo samt Singapore, en lille oe syd for Den Malaysiske Halvoe er nok de 2 rigeste lande i SOE-Asien. Brunei er kommet nemt til sin rigdom, mens Singapore har arbejdet haardt for at opnaa det udviklingsstadie, landet har nu.

Brunei:

Hvis man er i Malaysisk Borneo enten i delstaten Sabah eller Sarawak, og vil besoge begge disse stater, saa kan man naesten ikke komme uden om Brunei, der ligger lige mellem dem. Det er svaert at komme over land mellem de to delstater, saa enten maa man flyve over Brunei, eller ogsaa tage over land gennem Brunei. Jeg valgte den sidste mulighed. Brunei er godt nok et dyrt land, en del dyrere end Malaysia, men jeg synes nu det kunne vaere sjovt lige af aflaegge dette lille land et besoeg.

Landets oekonomi er naesten udelukkende baseret paa olie, og sultanen af Brunei blev paa et tidspunkt anset som verdens rigeste mand, den aere tilfalder nu i disse dage nok Bill Gates. Olie ressourcerne vil dog maaske allerede begynde at vaere opbrugt i aar 2020, og saa kan landet ikke basere sin oekonomi paa meget andet end toemmer. Indtil nu har det meste af landets regnskove faaet lov til at staa uberoert hen.

Jeg forventede at komme til et meget rigt land med glinsende bygninger og store biler. Det var ikke helt saa fint, som jeg havde regnet med. Faktisk saa jeg ogsaa nogle fattige folk. Sultanen scorer nok 99% af landets indtaegt, saa han lever i sus og dus, men han kunne maaske godt give lidt mere til sit folk. Men rigt er landet bestemt, man kunne godt maerke en forskel fra Malaysia. Der var en del store biler og mange meget dyre huse i udkanten af landets hovedstad, Bandar Seri Begawan.

Sevaerdigheder: Efter et par dage i landet vil man allerede loebe toer for aktiviteter. I hovedstaden er der et par meget flotte moskeer, men ellers ikke meget andet. Ellers kan man besoege regnskoven eller verdens stoerste forlystelsespark, der ligger naer Bandar Seri Begawan.

En muslimsk ordensstat: Brunei er noget mere muslimsk end f.eks. Malaysia. Oel og alkohol kan ikke koebes i landet, og kvinder og maend, der ikke er gift, kan ikke gaa haand i haand. Dette er bare nogle af de mange regler eller uskrevne regler som landet besidder.

Paa en internetcafe saa jeg foelgende skilt:

No Smoking, No alcohol, No Pornography, No chewing gum, No School uniform.

Hvad er der nu galt med skoleuniform, er det for anstoedende?

Da jeg skulle ud af landet igen brugte jeg en bus. Her var der kontrol med bussens hastighed. Hvis han koerte hurtigere en han maatte, saa begyndte et apparat at bippe helt vildt, overholdt han farten, saa bippede det mindre. Men det larmede altsaa hele tiden, og busturen var paa et par timer, saa det var lidt irriterende.

Singapore

Singapore er et I-land ligesom Danmark. Det kan man snildt maerke, og landet har en staerk oekonomi baseret paa handel, IT og finans. Hele oeen er ikke Singapore by, der er ogsaa groenne omraader og smaa lommer af regnskov.

Fra Sentosa Island. kontrasten mellem groent og massevis af tankskibe.

Sevaerdigheder: Singapore har relativt meget at byde paa, hvis man har penge. Prislejet er europaeisk, og landet er dyrere and Brunei, og uden tvivl det dyreste land i Syd Oest Asien. Der er en god Zoo, botanisk have og end del andre dyreparker. Lige syd for Singapore oeen finder man oeen Sentosa, der er er en turist og attraktionsoe. Der er gode strande her, museeer og mange forlystelser. Man kan tage en svaevebane ud til oeen med imponerende udsigter over den kaempemaessige Singapore havn.

Singapore paa en vaad, graa december dag. Foto: LN

Ordensstat: Man har hoert saa meget om Singapore, at det er et land, hvor naesten alt er ulovligt. Jeg lagde nu ikke saa meget maerke til det, og saa kun faa advarselsskilte. Man skal dog nok ikke spytte, urinere eller smide tyggegummi paa gaden med politiet i naerheden.

Valuta: Singapore dollar og Brunei dollar er akkurat lige meget vaerd, saa de er aabenbart bundet til hinanden. I Brunei kan man nemt betale med Singapore$ i stedet for den lokale Brunei$


The End