Tag-arkiv: Polen

Auschwitz-Birkenau

 

ADVARSEL

Jeg vil krydre billeder med uddrag fra den danske guide om Statens Museum i Oswiecim (Auschwitz). En fremragende lille brochure, som jeg købte på stedet, og som i ckokerende detaljer afdækker Nazisternes torturering og udryddelse af jøder, sigøjnere, polakker og andre nationaliteter under Anden Verdenskrig.

‘Vores lille blå vidunder til de polske landeveje’

‘I fem lange år under Anden Verdenskrig vakte navnet Auschwitz forfærdelse blandt folk i de nazistisk besatte områder i Europa. Da lejren blev etableret af nazityskland var den oprindeligt tiltænkt polakkerne for at torturere og udrydde dem. Men som tiden gik, begyndte nazisterne at deportere folk hertil fra alle dele af Europa’

‘Efterhånden som antallet af fanger voksede, blev lejren udvidet, indtil det endte som en gigantisk dødsfabrik. Det gennemsnitlige antal fanger i lejren på en gang svingede mellem 13-16.000. På et tidspunkt i 1942 nåede antallet dog helt op på 20.000. Denne kolos i Oswiecim – officielt kaldet KL Auschwitz 1 – blev samtidig model for en hel generation af nye lejre. I 1941 begyndte opførelsen af en anden lejr i landsbyen Brzezinka (omdøbt af tyskerne til Birkenau) tre kilometre borte. Den fik senere navnet KL Auschwitz 2 – Birkenau.

  Herover: ‘Over den hovedlåge, hvorigennem fangerne hver dag måtte passere på deres vej til 12 timers hårdt arbejde står den kendte og kyniske inskription: Arbeit macht frei (arbejde giver frihed).

‘Auschwitz var den største nazistiske koncentrationslejr under Anden Verdenskrig. Fangerne blev under Hitlers fascistiske regime dømt til isolation og langsom udryddelse gennem sult, udmattende arbejde, såkaldte ‘videnskabelige eksperimenter’ eller til en hurtig død som et resultat af individuel henrettelse eller masseudryddelse.

 

Dobbelt pigtrådshegn omringer lejren. KL 1 – Auschwitz.

‘Auschwitz blev i 1942 den største koncentrationlejre for udryddelse af europæiske jøder. Flertallet blev deporteret til Auschwitz, hvor mange blev myrdet i gaskamre umiddelbart efter deres ankomst. Ofte blev de end ikke registreret eller fik tildelt et fangenummer. Af samme grund er det uhyre svært at fastslå præcis hvor mange mennesker, der blev myrdet i Auschwitz. Der opgives forskellige tal, men hyppigst omkring 1,5 millioner mennesker – svarende til det samlede Storkøbenhavn’

‘Afstanden mellem arrestationsstedet og Auschwitz var nogle gange mere end 2400 kilometer. Turen foregik sædvanligvis i forseglede godstogsvogne uden mad. Stuvet sammen som kvæg rejste fangerne ofte syv eller ti dage inden de nåede den endelige destination. Af samme grund – ikke overraskende – var mange ældre og børn døde, når dørerne blev åbnet ved ankomsten i Auschwitz. Resten var i en tilstand af ekstrem udmattelse’

HALT !

  Udryddelsesprocessen

‘Ved at sammenligne de tekniske tegninger af gaskamrene og krematoriet (som ikke nåede at blive ødelagt af SS) med ruinerne fra disse steder og beretningerne fra overlevende fanger har det været muligt at rekonstruere den præcise udrydelsesproces.

Folk virkede rolige, da de entrerede det underjordiske skifterum, fordi de efter sorteringen i arbejdsduelige og ikke-arbejdsduelige af SS-officererne blev lovet, at de kunne få et bad. De blev bedt om at klæde sig af, hvorefter de blev ført ind i et hemmeligt undergrundsrum, der forestillede et badeværelse. Der var brusere i loftet blot ikke forbundet med vandrør. I dette rum på ca. 210 kvadratmeter, blev der ført hundredevis ind ad gangen. Efter at dørerne omhyggeligt blev lukket og blokeret af, hældte SS-officererne giftgassen cyklon B ned i rummet fra særlige ventiler i loftet. De indespærede døde i løbet af 15-20 minutter. Efter at guldfyldninger i tænderne, ringe, øreringe og hår blev fjernet fra ligene, blev de taget til ligbrænderne, eller hvis disse ikke kunne udstå rodet af menneskelig – læsset på ligbålene.

 

Krematoriet ved KL Auschwitz 1.

 ‘Guldfyldningerne blev omhyggeligt fjernet fra ligenes tænder og smeltet om til guldbarrer, der blev sendt til hovedkvarteret for SS´s sundheds- og sanitetsafdeling. Asken fra afbrændingen af menneskekroppene blev brugt til at gøde jorden på de omkringliggende marker og flodbredder.

‘Allerede på den første dag, når fangerne ankom meddelte lejrlederen ofte kynisk, at de var ankommet til en koncentrationslejr, fra hvilken den eneste flugtvej var gennem krematorieskorstenene. Også jøder, som SS-lægerne ellers betragtede som raske og arbejdsduelige blev sendt til lejren til henrettelse – alene fordi de var jøder.

‘Ud over brug af gaskammeret og nedskydning, var et andet efektivt mordvåben hårdt arbejde. Fangerne blev ofte tvunget til at arbejde uden et øjebliks hvil. Arbejdsbyrden, knappe madrationer og hyppige afstraffelser med slag kostede mange livet. Synet var forfærdeligt af de nedbrudte arbejdere, der vendte tilbage til lejren om aftenen – nogle med krykker, andre sårede under arbejdet, og atter andre slæbende på døde kolleger’

‘Afstraffelsesmetoderne i Hitlers koncentrationslejre var en del af et omhyggeligt planlagt SS-program, der sigetde mod med fuldt overlæg at aflive fangerne. Fangerne kunne straffes for alt: Tage et hvil under arbejdet, lade sine guldtænder til syne, tigge om brød eller i SS-folkenes øjne arbejde for langsomt. Straffen foregik på mange forskellige måder: pisk, ophængning på en pæl i hænderne, indespærring, fysiske øvelser, ordre til at stå op flere timer eller overførsel til særlige fængselssektioner’

‘Som i andre Nazi-lejre foretog SS-lægerne en række ondsindede eksperimenter på fangerne. For eksempel foretog SS-lægen C. Clauberg eksperimenter med sterilisation af jødiske kvinder i blok 10 i Auschwitz 1 for at udvikle en effektiv biologisk måde at afvikle især de slaviske nationer. Tillige blev fangerne brugt som forsøgsdyr for ny medicin. De få der overlevede havde mén og blev i nogle tilfælde invalide’

 

KL Auschwitz II – Birkenau

 Tre kilometer fra hovedvejen blev den anden lejr – KL Auschwitz II Birkenau – placeret i landsbyen Brzezinka. Over et område på 175 hektar lå over 300 bygninger. Det samlede antal fanger nåede op på 100.000 i august 1944. Lejrens indsatte var plaget af mangel på vand, forfærdelige sanitære forhold samt enorme mængder rotter. Det var i Birkenau, nazisterne konstruerede de fleste af deres udryddelsesinstrumenter – især de fire krematorier med gaskamre, to midlertidige gaskamre i ombyggede lader samt krematorieovne og ligbål.

  

  Porten til helvede. Indkørslen til KL Auschwitz 2 – Birkenau

 

  Dødens Jernbane

‘Ved enden af tog-perronen kan man se ruinerne efter to krematorier og gaskamre, der blev sprængt i luften af SS i et forsøg på at fjerne sporerne efter deres forbrydelser’ 

  

May their souls rest in peace

 

THE END