Forfatterarkiv: Peter Holberg

Flyvrag

Flyvraget der ligger ved Brandsø syd er en Stirling MK.I med serienummer W7441. Et firemotorers tungt bombefly med et vingespænd på 99 ft, og en længde på 87 ft, 3 in. Det havde en normal tomvægt på 46900 pund, en normal laste vægt på 59400 pund og endelig en max vægt på 70000 pund.

Rækkevidden for flyet var på 740 miles med en bombelast på 5000 pund. Den kunne dog nå op på en rækkevidde på 1930 miles, hvis man reducerede bombelasten ned til 1500 pund.

Normal hastighed for flyet var 200 miles i timen i 15000 fods højde. Max hastigheden var 260 miles i 10500 fods højde. Motorerne var 14 cylindrede stjerne motorer af typen Bristol Hercules XI på hver 1590 hk. De 14 cylindre var monteret i to rækker på hver 7 cylindre.

Bevæbningen bestod af i alt 8 kaliber 0,303 Browning maskingeværer. To i næsetårnet, to i rygtårnet og fire i agtertårnet.

Stirlingen blev skudt ned den 29 September 1941 af en Messerschmidt Bf 110 natjager. Ved nedslaget i vandet blev flyet slået helt i stykker, så vraget i dag er spredt over mindre område. Man kan stadig finde mange spændende løsdele så som motorcylindre, instrumentdele, dele af skroget og landingshjul med mere.

Dybden er max 9 meter, så alle kan være med. Dog kræver det en jolle eller en gummibåd, da der fra havnen i Hejlsminde, som er nærmeste slæbested, er ca. 5 min. sejlads ud til vraget. Der kan være lidt strøm, men det plejer ikke at være nogen problem.

Vrag udstilling 2003 i Sønderborg

Dybbøl Forsamlingshus, Hørtoftvej 19, 6400 Sønderborg

Sønderborg dykkerklub afholder den 8-9 februar 2003 den 3. vrag udstilling i Danmark. Udstillingen er åben for alle udskillere, såvel private som klubber. Temaet for udstillingen vil være historien bag “forliset”. Udstillingen vil hovedsagligt repræsentere fund fra vrag der er yngre end 100 år, men der vil denne gang også blive forsøgt udstilling af ældre ting som effekter fra f.eks. stenalder, samt udstilling af modeller som viser udviklingen i dansk skibsfart gennem tiden. Det Sønderjyske område er kendt for de mange historiske vrag specielt fra anden 2. verden krig, og der være information om status for de seneste fund mht. ubåde og andet. Der vil være mange spændende ting at se, billeder fra de tidligere udstillinger kan ses på hjemmesiden: www.nuts.dk/vrag-udstilling-2000

Lørdag den 8. februar

kl  9.00 – Der åbnes for udstillere – for opsætning af stande

kl 11.00 – Udstilling åbnes for gæster

kl 17.00 – Udstilling lukkes for gæster

kl 19.00 – Fælles spisning & socialt samvær for udstillere til kl. ???

Søndag den 9. februar

kl. 10.00 – Udstilling åbnes for gæster

kl. 15.30 – Gave overrækkelse for det mest interessante fund

kl. 16.00 – Udstilling lukkes for gæster.

For tilmelding af udstillere skal ske inden den 22 januar 2003, for yderligere information kan Erik Larsen 27 22 20 25 (ela@image.dk) eller Lars Fogtmann 74 65 25 65 kontaktes. Entre til udstillingen vil være 35,- for voksne & 10,- for børn (u. 14 år). Information kan også hentes på Sønderborg Dykkerklubs hjemmeside http://www.ssk-dyk.dk informationen vil blive opdateret frem til datoen for udstillingen.

Feriemesse 2003

Feriemesse 2003 i Bella Centeret 24 – 26 Januar

I år bliver det en rigtig spændende messe hvad dykning angår. Se bare nedenstående foredragsliste. Ud over dette vil der være mange forhandler, samt mange andre aktiviteter under hele messen.

Foredragstider

11.00 lørdag og søndag
Stig Severinsen
Fridykning på eliteplan

12.00 lørdag og søndag
Innes McCartney, UK
Ubåde

13.00 lørdag
Presidenten for “World Festival for UV. Pictures” i Antibes Daniel Mercier som bl.a. har dykket med gamle Cousteau.

13.00 Søndag
Timm Vladimir Dykkerrejser/Erhvervsdykning

14.00 lørdag og søndag
Peter Fjelsten
Huledykning/rekordforsøg

15.00 lørdag
Timm Vladimir
Dykkerrejser/Erhvervsdykning

15.00 Søndag

Kevin Gurr, IANTD UK
Brittanic Expd.+ xtremdykning

16.00 lørdag og søndag
Ole Skærbæk, Dykkersport
Dykning og karriere

17.00 lørdag

Kevin Gurr, IANTD, UK
Brittanic Expd. + Extremdykning

Flemming Leth deltager desuden på Dykkehistorisk selskabs stand – og
demonstrerer gammelt udstyr.

Se mere på:

www.ferie03.dk/Dykker

M/Jt EXPRES af Sønderborg

Stævn i 360 grader

Vraget ligger med forstævnen mod nord, stævntræet er faldet meget fra hinanden, og der står et kraftigt spil foran lastrummet. Lasten er fyldt godt op med sten. Bag lastrummet ses en 1 cylindret glødehovedmotor med stort svinghjul. Fra motor og bagud bliver vraget meget ødelagt, og man kommer ud på mudderbunden og kan have svært ved at finde vraget igen. Her er det en god ide at bruge et linehjul, hvis man vil afsøge bunden rundt om
I overfladen er der ofte nordgående strøm, som kan være meget generende når man skal finde vraget, men selv med meget strøm i overfladen er det næsten roligt på bunden. Et fint lille vrag som man hurtigt kan nå i en gummibåd/jolle fra Middelfart eller Fredericia.

M/Jt EXPRES af Sønderborg blev bygget af eg i 1887 og var på 32 Brt. Den var på rejse fra Thorøhus til Middelfart med en last af grus, da den sprang læk og sank i Lillebælt den 3 August 1936. Alle tre besætningsmedlemmer blev reddet i land.

Søforklaring og søforhør i Sønderborg 7 August 1936:

Kl. 18:00 passerede EXPRES den røde 1-kost NØ for Bogø. Herfra styredes NV. Det blæste en stiv vestlig kuling og klokken 18:15 opdagedes det at skibet var blevet læk. Kursen ændredes til vest over mod Brandsø, mens pumperne arbejdede. Kl. 18:35 bjergedes storsejlet og der gjordes klar til at kaste lasten over bord. Motoren gik imidlertid i stå på grund af vandet i skibet. EXPRES blev opankret og da det viste sig umuligt at holde skibet flydende på pumperne, gik besætningen i jollen. Kort efter kl. 19:00 sank EXPRES på ca. 20 meter vand.

Færkervig på Fur i Limfjorden.

Et godt dyk på lavt vand med forskellig variationer af havbund. Når man svømmer ud møder man først en del tang. Her er der et rigt dyreliv med rejer, krabber og ål. Jeg så tre ål på turen ud, så de er der. Herefter kommer der et stykke med sandbund. Her var der nogle enkle fladfisk. Fiskebestanden i Limfjorden er dog blevet ringere de seneste årtier, så man skal nok ikke løbe an på at redde hele aftensmaden på bunden. Til sidst når man ud på en 8 – 10 meters dybde, hvor der er flere store sten. Her kan man så svømme lidt til en af siderne inden man begynder på hjemturen. Under hele turen kan man finde rester af den specielle lag på lag sten, der er så mange af på Fur. Er man heldig, og det sker jævnligt, kan man finde fossiler, når man deler stenene.

Dykkerstedet egner sig for alle dykkere på grund af den ringe dybde. Dog er det ikke helt så dårligt at kunne bruge et kompas. Flere steder ser bunden næsten jævn ud så det er godt at have sit kompas at støtte sig til. De gange jeg har været der, har der faktisk ingen strøm været, men det kan forekomme.

Hvis man ikke boer på Fur i sommerhus eller telt, må man tage færgen over. Den sejler hver kvarter i sommerperioden fra Branden og koster 60 kr. retur for en bil med personer + lidt for en trailer. Når man så er på øen, holder man bare til højre og sætte kursen mod Molerværket. Her går der en grusvej ned til badestanden. Badestranden ligger på den modsatte side af tangen, hvor man dykker ud fra. Her er en god stor parkeringsplads tæt ved vandet.

Adventuerguide giver det 4 ud af 10 finner. 

Fly ved Livø

Lidt nord for Livø i Limfjorden ligger der et flyvrag. Efter samtale med de lokale fiskere, skulle det være engelsk fly. Jeg har ikke fundet det endelige bevis på det endnu, men det lyder sandsynligt at det skulle være et fly på vej hjem til England.

Man kan sejle ud fra Rønbjerg havn, hvor der også ligger et dykkercenter. Dybden er kun 7 til 8 meter, så det er et dyk for alle.

Jeg dykkede lidt rundt der og fandt nogle stumper som kunne stamme fra flyet, men der må være mere. Fiskerne har ødelagt meget, så det er svært at finde hoved eller hale på. Strøm har jeg ikke rigtig mødt der, men jeg har også kun været der i godt vejr. Jeg vil mene, at med en tur med paravane skulle man kunne støve mere op. God tur.