Forfatterarkiv: Jan Vesterlund

Blanke sild og gode torsk

Nu er det næsten et år siden, at jeg sidst satte båden i vandet ved slæbestedet i Helsingør, og det var derfor med en vis kilden i maven, at jeg bakkede ned af rampen lørdag den 15. februar klokken 7.30.

Efter at vi havde fået båden i vandet, satte vi kursen mod Sverige, hvor turbådene lå samlet i en flok. Strømmen løb ikke ret kraftigt mod nord, og der blæste en let vind fra øst, så det var ikke så svært at styre fiskeriet. I løbet af formiddagen så vi en del buler, og vi fangede nogle torsk op til 6 kg, men omkring middag gik fiskeriet i stå og vi sejlede længere op nordpå, for at se om torskene var der. Heroppe var strømmen meget kraftig, og det var ikke muligt for os at finde nogle torsk, men der var meget store lodninger af sild, hvorfor vi fandt et par sildeforfang frem. Det gik meget hurtigt med at fange nogle sild, og det var meget flotte sild helt op til 35 cm. Resten af eftermiddagen brugte vi på at søge efter torsk, men uden resultat, hvorfor vi tog lidt tidligt ind, og kørte til vandrehjemmet hvor vi skulle overnatte.

Søndag morgen var vi første båd ved slæbestedet, og det betød at vi skulle salte rampen, inden vi kunne sætte båden i vandet. I nattens løb var vandet blevet “hårdt” og jeg vil gerne erkende, at det er lidt besværligt at vende båden, når der er 1cm is på overfladen. Vi kom dog igennem isen og var klar til at fiske på de efterhånden kendte pladser da solen stille steg op over Helsingborg. Der blev allerede fra morgenstunden fanget nogle torsk på turbådene, og vi fik også hen på formiddagen, lidt gang i fiskeriet. Over middag skete det som skal til for at gøre en tur til Øresund perfekt. Tony havde fast fisk på, og efter en god fight kunne han holde årets første måler, på 11,2kg, op til fotografering.

Det blev efterfølgende til flere torsk på 1-2 kg.

Sidste på eftermiddagen kørte vi hjem, og en weekend med gode fisk og kanon vejr var slut.

DM i trolling fiskeri 2002

Vejret var i weekenden med arrangørerne fra Sjællands småbådsfiskeklub da de arrangerede DM i trollingfiskeri i Køge bugt. Det flotte vejr lokkede 116 både til start og der blev også fanget rigtig mange flotte fisk.

Der blev i alt fanget 14 havørreder over 4 kg med den største på 7,9kg fanget af Thomas Eriksen.

Resultatliste

  Skipper Havørred Torsk Hornfisk Point
1 Jørgen Als 6,840 3,635 0,58 255,125
2 Svend-Åge Ankjær 6,275 2,515 0,66 235,825
3 Lars Ole Hansen 6,200 3,25  0,545 232,700
4 Thomas Eriksen 7,900 1,640 0,430 229,900
5 Jens Gøth 4,670 3,07 0,645 210,400
6 Steen Petersen 5,740 2,435 0,495 205,775
7 Henrik Fenneberg 5,675 0,745 195,450
8 Peter Svendsen 4,505 3,005  0,525 192,925
9 Flemming Svare 6,205 1,120 0,470 192,600
10 Jørgen Fehmerling 4,890 1,475 0,60 185,925

Gammel Dansk cup 2003

I foråret afvikles en kæmpe havfiskekonkurrence, med udgangspunkt fra 24 forskellige havne rundt omkring i landet.

Konkurrencen er opbygget med 2 indledende runder, der afvikles onsdag den 21. maj og lørdag den 24. maj 2003. Her gælder der om at fange den største fisk på båden, og dermed sikre sig en plads i finalen, som afvikles søndag den 1. juni,  på Det Gule Rev med sejlads fra Hanstholm.

I finalen kæmpes der om følgende priæmier:

Komplet bådsæt bestående af:
RYDS 485FCI kabine båd med en 50 HK, 4-takt
Honda påhængs motor og en Brenderup trailer
værdi 150.000 kr.

Minkpels til en værdi af 35.000 kr.

10.000 kr. kontant

Udover finalepræmierne vil der være GAMMEL DANSK til først fangede fisk samt præmier til 1. 2. og 3. pladsen på de indledende sejladser.

De første 1000 tilmeldte deltagere får en eksklusive fiskekniv.

Læs mere her: www.gammeldanskcup.dk

Lystfiskeri på TV3

Nu er der blevet flere muligheder for at læse nyheder om lystfiskeri uden at skulle på internettet. Tekst-tv på TV3 har ligesom TV2 også nogle sider hvor der skives om jagt og fiskeri.

Der er stor lighed med siderne på TV2 og de ligger også fra side 630 og fremefter. De første sider indeholder nyheder om kyst & fjord – å & bæk – hav & trolling samt P&T og sø. De efterfølgende sider indeholder annoncer fra grejbutikker og forskellige fisketure.

Jeg ved på nuværende tidspunkt ikke hvem der opdaterer siderne, men der er meget stor lighed i indhold og annoncører med det tidligere tekst-tv på TV2. Det passer også meget godt med at TV2 har skiftet redaktion på deres sider, så det nu er Danmarks Sportsfiskerforbund som leverer materiale til TV2.

Drennan Cup 2003

Fiske-feber skal i 2003 arrangerer Drennan Cup og de har til hensigt at give konkurrencen et gevaldigt løft. Det er første gang at fiske-feber skal arrangerer en konkurrence, men det er helt sikker at de skal nok klare opgaven. Præmiesummen er på over 50.000 kroner, og til de tre vindere er der grej for mere end 10.000 kroner, hvilket viser hvor seriøst konkurrencen køres.

Konkurrencen er for alle som kan lide at fange store ferskvandsfisk, og følgende arter deltager: Aborre, brasen, gedde, græskarpe, gråskalle, karpe, karusse, rimte, rudskalle, sandart, suder og ål.

Konkurrencen løber fra 1/1 til 1/12 2003 og indtil 1/4 – 2003 kan fisk fanget efter 1/1 – 2003 tilmeldes  med tilbagevirkende kraft. Derefter skal fangstrapporterne være redaktionen i hænde senest 1 måned efter fangsten.

Der kan læses mere om konkurrencen og stillingen på: www.drennan.dk

Konkurrencen arrangerer i samarbejde med:

   

Mere end 35 målere i går

Fiskeriet tirsdag den 21. januar 2003 blev den bedste dag indtil nu på Øresund. Så vidt vides blev der fanget målere på alle de turbåde som fisker bulefiskeri, og ikke uventet blev Nadia topscorer med 19 målere. Nadia har nu rundet 100 målere i 2003 og ligger med 104 målere suverænt på førstepladsen i konkurrencen blandt turbådene.

Bonito som fangede 8 målere har ialt 54, Sværd fangede 9 målere og har ialt 42 og Arresø fangede 3 målere og har ialt 17 målere.

Det bliver spændende at se om det gode fiskeri fortsætter, og vejret de næste dage ser ud til at blive godt.

Torsdag
Skiftende, under 6 m/s, senere omkring nord, op til ca. 10 m/s.

Fredag
Skiftende, 3 til 8 m/s.

Lørdag og søndag
Omkring sydvest, 8 til 13 m/s.

I weekenden kommer der noget vind men, jeg de småbådsfiskere som jeg kender skal nok være på sundet.

Sløj weekend i Øresund

Fiskeriet i weekenden var præget af meget vind og ikke så mange fisk. De småbådsfiskere som jeg har talt med fortalte at der er kun fanget enkelte over 10 kg, og heller ikke ret mange små fisk.

På turbåden Susan, som normalt ikke dyrker bulefiskeri, har Anders Christensen fanget sæsonens indtil nu største torsk. Anders som normalt ikke er at finde med en fiskestang i hånden fangede en torsk på 23,75 kg og 123 cm.

Flere af turbådene melder om mange fisk oppe i vandet, hvilket ofte er ensbetydende med at det i løbet af kort tid giver et rigtig godt fiskeri.

Så er det blevet tid til Stortorsk

Der er flere muligheder for at se hvordan issituationen ser ud i de danske farvande, og allerede nu er der flere steder hvor det er lukket af is.

Søværnets Operative Komando har en hjemmeside hvor det er muligt at læse om ismeldinger. http://www.sok.dk

Danmarks Meteorologiske Institut har en god side som på et kort viser issituationen. http://www.dmi.dk/vejr/index_isprognoser.html

Helsingør Nordhavn som er den mest benyttede havn for dem som fisker efter torsk i Øresund, har som noget helt nyt installeret et webkamera, hvor man løbende kan se hvad der sker i havnen. http://www.helsingor.dk/nordhavn/

Speedbådskørekort

Der har siden 1. juni 1999 været en regel som betyder at, førere af planende både med en bruttotonnage under 20 og med længde og fremdrivningseffekt som anført nedenfor, skal være i besiddelse af et speedbådskørekort.

Desuden skal alle førere af planende både med en længde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW (26Hk) eller derover, være i besidelse af et speedbådskørekort.

Indtil 1. juni 2002 har der været en undtagelse for personer som har ejet eller været bruger af en planende båd, men nu gælder det alle.

Hvis du ikke er interesseret i at betale “flidspræmie” på kr. 1500,- for at sejle uden kørekort, så kontakt den lokale sejlklub eller lignende, hvor de arrangerer kurser.

Det koster normalt 700-1000,- og tages i løbet af en weekend, eller 3-4 aftener.

Føreren af båden skal være i besiddelse af et speedbådskørekort hvis motorkraften i kW, overstiger bådens længde x2 plus 3.

1 kW svarer til 1,36 hk

Eks. Føreren af en båd på 16 fod (4,8m) skal have speedbådskørekort hvis motoren er større end 4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 kW (35 Hk)

Nedenstående graf viser, hvornår der er nødvendigt med et speedbådskørekort.

Yderligere oplysninger: www.fuldskruefrem.dk/speedbaad.htm og hos Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00.

DM i Put & Take

Lørdag morgen var en af de “rigtig gode” efterårsdage på Fyn med kraftig vind og temperaturen lå på 5 grader, men allerede klokken 6.30 var der mødt 53 lystfiskere op ved Aalsbogaard Lystfiskersø som ligger ved den gamle Odense-Middelfart landevej.

Gennem de seneste måneder er der fisket indledende runder og semifinaler rundt omkring i Danmark, og der er 53 fiskere som har kvalificeret sig til finalen med meget store præmier. 1. præmie er kr. 100.000,- anden præmien er en rejse for 2 personer til Azoerne, og tredie præmien er en fiskerejse til Irland.

Derfor var alle deltagerne meget spændte og opsatte på at gøre deres bedste denne dag. Der blev fisket 2 heat på hver 2 timer og den som havde fanget flest fisk blev vinder, ved lighed med antal fisk var det samlet vægt som blev afgørende.

Det viste sig hurtigt at der ikke blev fanget mange fisk ved konkurrencens start som det normalt er tilfældet, og der var ikke rigtig nogle som fik gang i fiskeriet. Arif Abasikeles fra Frederikssund fangede 6 ørreder i de første 2 timer og bragte sig derved surverent i spidsen af konkurrencen med 3 fisk ned til nummer to.

Andet heat bød på endnu færre fisk dog viste Preben Johansen fra Søborg sin styrke og fangede 4 ørreder med de to største på 5,5 og 5,8kg som gjorde at han rykkede op på andenpladsen. Der var kun 6 deltagerer som fangede 3 eller flere fisk og ialt blev der indvejet 62 ørreder.

1. Arif Abasikeles, Frederikssund 7 fisk, samlet 14,2 kg
2. Preben Johansen, Søborg 5 fisk, samlet 19,0 kg
3. Kim O.B. Nielsen, Løgstrup 5 fisk, samlet 7,4 kg