gratis åfiskeri

Hadsten Lilleå, Gudenå, Skjern Å, Storeå, Sneum å, Kongeå, Holsted Å, Ansager Å, Grindsted Å, Omme Å, Holtum Å, Vejle Å, Odense Å, Simested Å, Skals Å, Fiskbæk Å, Jordbro Å og Karup Å.