Børnehospital i Cambodja

Det er svært at forstå landets barske historie, når man møder Cambodjas varme og hjertelige mennesker. Ca. 96 procent af befolkningen er etniske Khmerer, et smukt og stolt folk. Pga. urolighederne har udviklingen ikke fulgt med mange andre asiatiske lande, og Cambodja er et af de fattigste lande i verden. Mange lever for under en dollar om dagen, og den gennemsnitlige levealder er kun 54 år. En af konsekvenserne af Pol Pots folkemord fra 1975-1978 er mangel på veluddannede som f.eks. læger, tandlæger og lærere. De få læger, som er tilbage, er primært ansat på privathospitaler, da en månedsløn på 30 dollars på et offentligt hospital ikke er særligt tillokkende! Meget få familier har råd til at få deres børn behandlet på et privathospital, og hvert år dør næsten 70.000 børn, inden de bliver fem år. I Siem Reap hvor man kan opleve et af verdens vidundere – de fantastiske Angkor templer, finder man NGO- (non-governmental organization) hospitalet Angkor Hospital for Children. Hospitalet er støttet af bl.a. USA og Japan samt frivillige studerende, læger og sygeplejersker fra hele verden.

NGO-hospitalet er kendt for at være det bedste gratis børnehospital i landet, så folk kommer langvejs fra. Hver dag sidder der ca. 300 nye patienter foran hospitalet og venter på at få hjælp. I sparsomme lokaler behandler læger og sygeplejersker alt fra småskader til alvorlige hjerteproblemer. De fleste børn, som indlægges, er underernærede eller syge pga. malaria, denguefeber eller diarre. Det daglige arbejde foregår på selve hospitalet og på “field trips” til omkringliggende landsbyer. En stor del af dette arbejde er forebyggelse, personalet drager ud i landsbyerne og informerer om hygiejne, malaria-forebyggelse og meget mere.

Er du færdiguddannet eller læser du f.eks. til læge, sygeplejerske, tandlæge eller fysioterapeut, kan du som frivillig gøre en stor forskel for Cambodjas fattigste børn. De fleste ansatte på hospitalet taler engelsk, og som frivillig vil du blive tilknyttet en læge eller sygeplejerske.

Har du mulighed for at medbringe medicin eller klinisk udstyr, måske noget som er forældet i Danmark, har det en meget stor værdi for personalet og patienterne. Hospitalet har brug for alt fra tandbørster, vitaminer, vacciner til kørestole og meget mere.

Vil du høre mere om hospitalet, kan du kontakte Vibeke på  vibeke@adventuredk.dk eller se mere på adventure.dk.