Danmarkks 18 bedste søer

Danmarks bedste søer

 

Der er ca. 120.000 søer i Danmark som er større end 100 m2. Lankt de fleste er småsøer. Ca. 2700 er større end 1 hektar. Derudover eksisterer der ca. 75.000 damme og vandhuller som er mindre end 100 m2.

 

En del af de mindre søer og vandhul er blevet skabt for 50 – 200 år siden af mennesker som mergelgrave, kalkgrave og lergrave eller grusgrave.

 

På grund af strukturudviklingen i landbruget og udvidelser af byerne er to tredjedele af søerne og vandhullerne forsvundet i de sidste  50-60 år.

I 1996 og fremefter er der a f hensyn til dyreliv og andre naturinteresser etableres der nye vandhuller.

 

Etablering af vandhuller af en hver størrelse kræver tilladelse.

 

Jeg vil gøre opmærksom på at søer og vandhul er beskyttet når de er på 100 m2 eller mere og det er lige meget om det er et naturligt opstået eller en menneskeskabt sø eller vandhul, så længe der er udviklet sig et karakteritisk plante- og dyreliv.  Det er ikke kun selve søen og vandhullet men også det tilstødende vådområde med vand og sumpplanter indgår i det beskyttende areal.

 

De mindre søer eller vandhul kan også være beskyttede, når de ligger i et af de beskyttende naturområder på 2500 m2 eller mere.

 

Derudover kan søer som indgår som en del af et beskyttende vandløb også være beskyttende.

 

I og ved de beskyttende søer må der ikke ske ændringer i tilstanden.

 

Søer med en vandoverflade på over 3 ha har en søbeskyttelselinje på 150 m. Det vil sige at inden for denne zone er der ikke tilladt at ændre i terrænet og det gælder både at bygge eller plante. 

 

Her er listen af Danmarks bedste søer

 1. Skanderborg sø
 2. Mossø
 3. Guden Sø
 4. Juul Sø, Borre Sø og Brassø
 5. Silkeborg Langsø og Ørn Sø
 6. Glenstrup Sø
 7. Lange Sø
 8. Arresø
 9. Esrum Sø
 10. Furesø
 11. Bagsværd Sø
 12. Lyngby Sø
 13. Gentofte Sø
 14. Vallensbæk Sø
 15. Tissø
 16. Tystrup-Bavelse Sø
 17. Gyrstringe Sø
 18. Haraldsted Sø