Overfiskeri af laks i Østersøden

Danmarks Sportsfiskeriforbund vil tage kontakt til fødevareministeren, da de mener at erhvervsfiskerne er ved at udryde laksebestanden i Østersøen.

På grund af dioxin i de truede laks ender mange laks som minkføder og ikke som menneskeføde, mener sportsfiskerne.