Regler for rekordfisken

 

 

Regler for rekordfisken

 

1.     Rekordfisken skal være fanget i Danmark, Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge eller Sverige.

a.     Fisken skal være fanget med stang, hjul og line indenfor rammerne af den gældende lovgivning og lokale fiskeregler.

b.    Fisken fanget i internationalt farvande godkendes, såfremt de er fanget fra en båd med udgangs- og anløbshavn i et af de ovenstående nævnte lande.

c.     Fisk som forsætligt eller uforsætligt kroges udenfor mund eller svælg godkendes ikke.

d.    Fisken skal landes ved egen hjælp.

 

2.     Det er fangerens opgave selv at undersøge hvilken art fisken tilhører

a.     Det er fangens opgave at få fisken vejet. Vær opmærksom på at der er arter som let kan forveksles.

b.    Tag evt. ekstra billeder af vigtige detaljer af fisken.

c.     Abu, Fisk & Fri samt Fiskejournalen forbeholder ret til at underkende fisk i tvivlstilfælde.

d.    Den ovenstående jurys beslutninger er endelige.

e.    Søørreder og havørreder fra vande, hvor havørreder har fri passage vil altid klassificeres som havørred.

f.       Anmeldte fisk må ikke være fra vande, hvor der udsættes fisk med en højere vægt end vægtgrænsen for et bronzemærke.    

g.    Fisken skal vejes på fast grund med en kontrolleret vægt, eller fjedervægt af pålidelig kvalitet, som testes med en godkendt vægt.

h.     Vejningen skal foregå med en person som vidne.

i.        Vægttype og fabrikat skal angives i anmeldelsen

j.        Fiskens længde skal måles fra snuden til den sammenlukkede halespids og omkredsen skal måles. Målene skal angives i anmeldelsen.

k.     Fisken skal fotograferes sammen med et målebånd, en tændstikæske eller lignende målbar enhed på et plant underlag.

l.        Et foto af dig og din drømmefisk sammen.

m.  Anmeldelser uden foto behandles ikke.

n.     Anmeldelsen skal sendes til: FISK & FRI, Købmagergade 15, 2. sal, 1150 København K. eller Fiskejournalen, Box 104, 443 23 Lerum, Senest 30 dage efter at fisken er fanget.

o.    Anmeldelsen skal underskrives af et vidne, som også er juridisk forpligtet.

p.    Vi forbeholder os ret til uden honorar at anvende det tilsendte materiale og billeder.