Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 7

Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 7

 

Trolling med kunstig agn

 

De 3 vigtigste ting vedrørende trolling er sejlhastigheden, linelængden og agnens egenvægt. Når så der bruges kunstig agn har formen også en afgørende betydning om den er opadsøgende eller nedadsøgende. Men en for stor sejlhastighed kombineret med en meget lang line og lav agnvægt vil også resultere i at hele systemet løftes opad. Naturligvis vil effekten yderligere blive forstærket hvis kunstagnen har en opadstræbende tendens. Det modsatte tilfælde vil gøre sig gælde ved en for langsomt sejlhastighed, for kort line og for stor agnsvægt.

 

Til trolling tæt over bunden er det bedst med en kunstagn der er flydende eller har så lavt en egenvægt, at den synker langsomt. En vægt på 40 til 50 gram er for mange fisker en for tung kunstagn til brug med down-rigger.

 

Trolles der med down-rigger og slipmekanisme har agnens form og vægt ikke så stor betydning. Det vil den heller ikke have ved trolling i eller tæt under overfladen.

Til trolling i varierende dybde er det bedst med flydende wobler som har en indstillelig næseplade velegnet.

 

Til trolling er store skewoblere meget effektive. Tobissimitationer agn er de bedste. De skal have en længde på 16- 20 cm. Husk at ikke alle woblertyper som er anvendeligt til ferskvand også er anvendeligt til saltvand. Grunden er at deres bevægelsesmønster, form og farve ikke har indflydelse på saltvandsrovfiskene, samtidig er de også for små da saltvandsrovfiskene har en anden størrelse.      

 

Husk at kort sagt at når der fiskes med wobler skal wobleren være stor.