Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 6

Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 6

 

mooching

 

Mooching kan kun udføres fra en langsomt sejlende eller drivende eller forankret båd og bedst i et havområde med konstant størm. Det er et tomandsjob. Den ene ror, respektive passer motoren og netter den eller de udtrættende fisk. Den anden passer stang og hujl, forbereder agnen og sætter den på krogen.  

 

Når båden befinder sig over en god fiskeplads med ca. 15 meters vanddybde, stoppes motoren eller roningen. Agnmontagen sænkes i vandet, og får løs line til den lige netop rører bunden. Båden sejles langsomt et lille stykke væk indtil fiskeren kan mærke, at agnmontagen begynder at løfte sig opad og følge båden på en stram line. Båden stopper igen op mens agnen for lov til at synke ned igen ned til bunden. Båden sættes atter i bevægelse, der sejles igen til agnen letter fra bunde og der stoppes. Sådan forsættes der til fiskeren skønner at der er affiskes.

 

Mooching giver næsten altid gode fangster. Er vinden og strømmen gunstig kan man lade både drive med ankeret hængende frit et stykke over bunden. Under denne manøvre vil agnmontagen bevæge sig på en usædvanlig lokkende og naturtro måde samtidig med at den synker langsomt. Når så agnmontagen ligger stille på bunden, sænkes ankeret, så bådens drift standser. Er stømmen kraftig nok, og agnmontagen ikke er for tung, vil strømmen tage den med et stykke, indtil linen bliver stram, og agnmontagen tvinges opad. Ankeret hales fri af bunden, og båden sættes igen i fremdrift.

 

Der fiskes på typisk 10- 20 meters dybde og med agnfisk eller fiskekød på 10- 15 cm længde. Agnen er for det meste sild, tobis, hele små makrel og udskårne stykker af siden på store sild.

 

Husk nu at det ikke lovligt at fiske med undermålere.

 

I de danske og nordiske farvande kan der fanges

store havørreder

pighajer

rokker

stortorsk

måske havål

 

Men det kræver også at stang, hjul og krog er af et kraftigt kaliber. De store entusiaster foretrækker store center-pinhjul med ekstra kraftig knage og friktionsbremse. Hjulet skal kunne rumme mindst 200 meter 0,5- 0,6 mm monofil eller spunden kunststofline af tilsvarende brudstyrke.

 

Det ideelle sted for mooching er et havområde, hvor strømmen er konstant og ikke for stærk. Bunden skal være jævnt og uden høje bevoksninger. En let brise er bedst, men lyset er underordnet da der fiskes forholdsvis dybt. Derimod er det vigtigt at agnen er korrekt kroget. Dertil er der 3 metoder

 

  1. Montage der vil få en hel agnfisk til at spinne langsomt.
  2. Woblermontage. Hovedet skæres af på skrå.  
  3. Montage med fiskekød. Af en stor sild eller markrel skæres et 10- 15 cm langt vimpelformet stykke. Skindet skal blive på. Stykkets ene side skæres skråt. Det giver en slingernde gang i vandet.

Krogen som anvendes er en kraftig enkeltkrog nr. 1/0 – 4/0. Hvilken montage der er bedst er afhængig af vanddybde, strøm og sejlhastighed.