trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 5

Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 5

 

Trolling med agnfisk

 

Mooching kan kun udføres fra en langsomt sejlende eller drivende eller forankret båd og bedst i et havområde med konstant størm. Det er et tomandsjob. Den ene ror, respektive passer motoren og netter den eller de udtrættende fisk. Den anden passer stang og hujl, forbereder agnen og sætter den på krogen.  

 

I stedet for wobler eller blink anvender fiskeren ganske enkelt en død fisk. Fiskeren monter agnfisken med en krog, som er monteret helt langt ned i maven på agnfisken. Krogen monteres bedst ved hjælp af en agnnål, der stikkes ind gennem fiskens mund, mens en trekrog stikkes ind gennem sideskindet. Dermed vil agnfiskene ikke kunne bevæge sig skævt i vandet.   Ved dybdetrolling er det nødvendigt med en blybelastning. Agnfisk trænger ikke ned i vandet, når de er døde.

 

Til at kroge agnfisk er det bedst med ekstra langskaftet dobbeltkrog, som Mustad fabrikerer i størrelserne 6 til 1/0. Krogens ophæng fjernes.

Ved fiskeri med død agnfisk er det vigtigt at fisken går lige i vandet.  

 

Agnen er for det meste sild, tobis, hele små makrel og udskårne stykker af siden på store sild.

 

Der fiskes på typisk 10- 20 meters dybde og med agnfisk eller fiskekød på 10- 15 cm længde.

 

Husk nu at det ikke lovligt at fiske med undermålere.

 

I de danske og nordiske farvande kan der fanges

store havørreder

pighajer

rokker

stortorsk

måske havål

 

Men det kræver også at stang, hjul og krog er af et kraftigt kaliber. De store entusiaster foretrækker store center-pinhjul med ekstra kraftig knage og friktionsbremse. Hjulet skal kunne rumme mindst 200 meter 0,5- 0,6 mm monofil eller spunden kunststofline af tilsvarende brudstyrke.

 

I de danske og nordiske farvande, hvor det er almindeligt forekommer blæksprutter vil fiskeren med held kunne anvende disse som trollingagn.

Det er glimrende agn og det er vel at bemærke blæksprutter hvis totallængde ikke er over 15 cm. Blæksprutter indgår som en væsentlig del af føden til følgende fisk

 

  • Kuller
  • Hellefisk
  • Hivdtun
  • Rokker
  • sværfisk
  • Lange
  • Stortorsk
  • store hvillinger
  • andre store rovfisk.

 

På grund af blækspruttens seje kød, er det tåler det mere end almindelig fiskekød.

 

Tiarmede blæksprutter monteres med 2 kraftige enkeltkroge. Den ene krog knyttes i en længde 0,6 mm monofil, der trækkes på langs gennem blækspruttens krop med en agnnål. Den stikkes ind nedenfra i hovedet lige bag øjnene og ud af bagenden. Monofilen føres gennem den anden krogs øje. Krogen stikkes ind i blækspruttens bagkrop og med krogøjet ragende udenfor. Monofilen føres en ekstra gang gennem krogøjet og sikres med en knude. Montagen afsluttes med en kraftig svirvel. De to lange fangearme skæres af, da de kan virke hæmmende på montagens gang i vandet.

 

Ottearmede blæksprutter monteres på en stor trekrog, der føres ind forfra mellem armene og ud gennem kroppens bagende.