Skanderborg lystfiskerforening

Et besøg hos Skanderborg Lystfiskerforening, som har klubhus ned til Skanderborg sø ved Vestermølle.

Skanderborg Lystfiskerfoeningens klublokale.

Jeg kom forbi klublokalet under den årlig Sandart fiskekonkurrence i Skanderborg sø.

I dag går snakken om dagens fangst og om hvordan de enkelte fisker har klaret nattens stormvejr.

Der er talt om meter høje bølger.

Skanderborg Lystfiskerforening. Her mødes fiskerne en gang om ugen med fluebinderi og almen socialt samvær.

Klublokalerne kan ses i baggrunden.

Smukkere kan det ikke tage sig ud.

Som det kan ses har Skanderborg Lystfiskerforening et antal både til rådighed for medlemmerne.

Neden for klublokalerne ses her en bådbro og naturligvis Skanderborg Sø i baggrunden.

Som det kan se er der et stort græsareal, hvor der er plads til at klubbens både kan tage op på land, når vinteren sætter ind.

For de små både er der muligt at søsætte dem via denne rampe. De større både må søsættes fra lystbådehavnen.

Her er det muligt at få en lille fornemmelse for bådbroens størrelse.

Hvis du ser godt efter er denne båd på vej op af vandet. Bilens tailer kan skimtes i baggrunden.

Jeg kom med en hjælpende hånd efter at dette billed er taget.