trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 1

 

   

Trolling, dørgning eller blinkning – fisketeknik 1

 

Overfladetrolling efter havørred og hornfisk

 

Metoden er simpel. Der sejles med en lav hastighed, det vil sige mellem 1 – 4 knob. , derefter kan fiskeren ganske enkel svinge fiskestangen ud over siden af båden, sænke agnet ned til vandoverfladen og langsomt men sikkert lader fiskeren så agnen forsvinde bag båden til der er en afstand på 20- 30 meter mellem båd og kunstagn, men der er også andre som vælger at kaste kunstagnen ud. Når agnen er nået ud på den rette afstand. Så stilles bremsen løst. Der kan anvendes både kystblink og woblere. Fiskestangen kan fiskeren så vælge at holde i hånden eller sætte den i en stangholder. Det er naturligvis bedst med en stangholder, da fiskeren så har begge hænder fri og har mulighed for at fiske med endnu en fiskestang. En stangholder kan også give fiskeren den mulighed for at fiske med flere liner ude på en gang.

 

Husk lige at de gældende afstandsregler for trolling skal overholdes.

 

Det er en god ide at teste hvordan agnen ligger i vandet, da blink eller woblere skal have den helt rigtige gang i vandet. Testen kan foregå på følgende måde: Hold blinket eller wobleren lige ved bådsiden under sejladsen, dermed har du mulighed for at se hvordan kunstagnet reagere ved højere eller lavere hastighed. Agnen må ikke hænge med bagdelen eller flagre som en vimpel i stormvejr, men skal vrikke dovent og uimodståelligt af sted som et byttedyr på slentretur.

 

Overfladetrolling er effektivt til afsøgning af store lavvandede områder. Denne metode er god til at fange hornfisk og havørred. For at kunne fange en havørred er det vigtigt at der sejles langsomt, så langsomt at motoren kan gå i stå i tide og utide. Det sætter dermed store krav til bådens motor.

 

Når en havørred har hugget hales slukkes motoren og så gælder det om at hale alle de øvrige fiskestænger indenbords først, da de vil synke langsomt mod bunden og samtidig er der en mulighed for sammenfletning. Nu kan fiskeren så koncentrere sig om at få fisken indenbords. Når det er forhåbentligt lykkes at få den landet er det en god ide at vende båden og sejle tilbage til hugområdet, slukke motoren og prøve kastfiskeri. Oftest optræder havørreder stimer.    

 

Ved alle odder. Skær, stensamlinger, ålegræsbælter og tangbælter samt rev er det godt at fiske hen over, men som fiskere bør der også standse op for at kastfiske koncentreret over disse områder.

 

Havørreden spiser lige fra tanglopper til tobis og brisling.

 

Havørreden lader sig villigt narre, hvis kunstagnen ligner rimeligt et af fødeemnerne. Når havørreden er på ædetogt, så kan det være lige meget hvad den får serveret af blinkmærke, form eller farve, MEN den vil være fokuseret på bevægelsen i vandet.

 

Havørred fanges i en dybde fra 2 til 15 meter på blink eller wobler som er 5 til 15 cm lange.   Wobleren bør være flydende og med en lille ske. De fleste havørreder fanges på 5- 7 meters dybde.

 

Hornfisken fanges på samme lokaliteter som havørreden, ved tang og ålegræsbælter og teknikken er stort set ens. Hornfisken er nem at få til at hugge, til gengæld svært at få til at blive på krogen. Krogen bør være sylespids, da det lange næb er benhårdt. Til hornfisk er det bedst at binde en lille trekrog fast i enden af blinket med en kort linestump. Husk at der ikke bør være længere linestump end selve kunstagnen.

 

Det er bedst at fiske efter hornfisken når at sildene er kommet.

 

Hornfisk fanges lettest på solrige dage med let vind, men kan fanges i stort set alt slags vejr. .  

 

Hornfisk fanges i en dybde af 1- 3 meter på slange lange blink på 8 til 12 cm. Husk at klemmen skal kunne slippe lettere end ved fiskeri efter havørred. Hornfiskene kan også fanges i ned til 5- 6 meters dybde.