Månedsarkiv: april 2006

Fagudtryk, q-r-s del 1 opdateret

 

Fagudtryk Q-R-S 

Quill 

Er et fluebindernavn på både en fjerstråle fra en svingfjer og f.eks. Et fjerskaft, som er renset for fjerstråler. Bege bruges til fluekroppe.  

Raste

Når trækfugle opholder sig i et område i kortere eller længere perioder.

Regnbueørred

Fanges i de danske søer og årer. Oprindeligt er den indført fra Nordvestamerika. Vægt op til 15-16 kg.

Rigkær

Næringsrig mose.

Rimmer-dobber

Særligt landskab bestående af henholdsvis lange volde af flyvesand og smalle fugtige lavninger.

Rødliste

Officiel liste over truede, sjældne og særlig beskyttelseskrævende plante- og dyrearter. Revideres jævnligt.

Saltvand

Vand med en saltindhold på over 30 %0.

Sediment.

Anvendes generelt om bundmaterialet i søer og vandløb.

Sinktip

En flydende flueline, hvor den yderste spids er fremstillet, så den synker.

Skydehoved

En kraftig, kort klumpline (weight-forward), som er koblet sammen med f.eks. En meget tynd flydende flueline, oprindelig var det en halv dobbelttaperet flueline, som stadig bruges af mange. Skydehovedet kan give længere kast.

 

Fagudtryk, l-m opdateret

 

Fagudtryk l-M 

Laks

Laksen lever over alt i de danske farvevand, kan også fanges i de danske søer. karakteristisk vegatation af særlige vandplanter som tvepibet lobelie.

Lobeliesø

Klarvandet, næringsfattig søtype med en karakteristisk vegatation af særlige vandplanter som tvepibet lobelie.

Lod

Loddet bruges til at trække agnen ned i vandet. Før i tiden brugte man bly som lod. Men bly er giftigt. Brug i stedet små møtrikker.

Lystfisker

Er en fisker der bruger ‘lette håndredskaber’ såsom fiskestang. Løbering

Er de “øjne” på en fiskestang, som linien trækkes igennem. Kaldes også for stangøje eller bare øje. 

Maddiker

Kaldes også maggots. Maggots er fluelaver. Der er meget effektive til næste alle fisk, dog mest skalle, aborre, brasen og andre fisk fra åer, søer og moser..

Medefiskeri

Fiskeri med flåd, lod og krog kaldes medfiskeri. Man bruger naturlige agn som orm, maddiker, dej og majs. Meget effektiv til bl.a. skalle, skalle, karusse, brasen, ørred, aborre og ål.

Se også spindefiskeri.

Monofilament

Monofilament er betegnelsen for nylonline, altså det samme som normal fiskeline.

Morfometri

Betyder formmåling. Anvendes om søers fysiske udformning, f.eks. Areal, maksimumdybde og omkreds.

Muddler

Der betyder at fumle, er fluebinderudtryk for f.eks. Rådyrhår, der bliver spundet om et krogskaft. Hårene er luftfyldte, og fluen flyder eller går højt. En tilklippet muddlerforkrop laver turbulens i vandet, som måske interesserer fisken.

Måler

Kalder havfiskere store torsk på 10 kg og derover. “Målet” er 10 kg.

MWF

Modified Weight Forward, eller modificeret line med vægten forrest, fint salgstrick fra scierra for at sælge hvad der i bund og grund er et skydehoved.

Fagudtryk a-b del 2 opdateret

 

Fagudtryk A-B del 2

Bankstick

Et jordspyd, som brugs til at holde fiskestangen under karpefiskeri.

 

Barbasco

 

En plante fra sydamerika, hvis rødder bruges til fremstilling af rotenon. Kaldes også cube, pacai, og tubamerah. Bruges til at regulering af fiskebestande, og udryddelse af uønskede fisk i mindre fiskevande. De dræbte fisk kan spises.


Barbless point krog


Det er en specielkrog med lang tynd, hærdet spids uden modhager. Bruges til at fange agnfisk, til konkurrencefiskeri hvor fiskene genudsættes. Se også catch and relaese, edgar patentkrog, jamisonskrog, ropikrog og krog.


Barometerteori


Det samme som Sniders teori. Teorien går i sin helhed ud på at fiskenes bidelyst vokser med stigende barometerstand. Se også Sniders teori.

 

Bastard

Beslægtede arter kan for nogle arters vedkommende blive til krydsninger, altså bastarder. Se også hybrid.

 

Beakkrog

Norsk krog fra Mustad med indadbøjet spids. Nogle modeller har skaftmodhager. Se eagle claw krog og suicidekrog.

 

Beat

Engelsk ord for nøjere fastlagt stykke af en flod eller elv inklusive bred eller breder.

 

Beaufort vindskala

Beaufort                    Betegnelse               Vindens virkning       Hastighed

skala                                                                                               

0                                 Stille                           Røg stiger lodret op 0,0-0,2

1                                 næsten stille              røgens drift viser       0,3-1,5    

vindensretning;

vindfløje påvirkes

ikke.

2                                 Svag vind                  vinden føles i             1,6-3,3

ansigtet. Små

blade bevæger

sig, Vindfløj

3                                 let vind                       blade og små            3,4-5,4

                                                                      Kviste bevæger sig

                                                                      Uafbrudt, lette flag og

                                                                      Vimpler strækkes

 

Beefwood

 

Det er en træsort som tidligere er brugt som stangbygningsmateriale. Hovedsalig amerikanske stangbyggere før 1900-talllet. I dag anvendes det til fremstilling af hjulfæster på specielle fluestænger.

 

Behmspinner

 

Det samme som kuglespinner. Se også kuglespinner.

 

Bellywinder

 

Amerikansk ord for bæltehjul. Se også bæltehjul.

 

Belt spinding-reel

 

Amerikansk ord for bæltehjul. Se også bæltehjul.

 

Bergfisk

 

Norsk ord for renset, tørret lange. Ældre svensk ord for berggylt. Bruges i ældre dansk litteratur om tørret torsk fra Bergen.

 

Betalight

 

Lysgiver som anvendelse til fremstilling af selvlysende flød og bidmeldere. I dag er de synlige på 10 meters afstand. 

 

Bethabara

 

Kaldes også ipe, lapacho og washeba. Standbygningsmateriale. ¨

 

Bidetid

 

Se cobles, lincolns og Sniders teori samt solunarteori.

 

Bidindikator

 

Ved fluefiskeri med nymfe bruges der ofen en bidindikator, der gør det lettere at se, når en fisk hugger. Indikatoren, der er flydende, sættes fast på forfanget. Kan være lavet af gran, kork, skumplast eller lign. 

 

Bidmelder

 

Under karpefiskeri bruge ofte bidmeldere, der kan være mekaniske eller elektronske. Den elektroniske giver et lydsignal, når linen bevæges. 

 

 

Big game fiskeri

 

Sportslig fiskeri efter de store oceaners kæmpefisk. Blue- og black marlin, rokke, store hajer, tun m.fl.

 

Biocider

 

Samlebetegnelse for alle de kemiske midler eller stoffer, der dræber plante og dyreliv.

 

Bioluminiscens

 

Kommer fra græsk bios som betyder liv og latin lumen eller lux som har noget med lys at gøre. Flere fiskearter og en del en- og flercellede organismer, der lever i havets dyb udsender lys. Fisk har særlige lysorganer, hos andre arter skyldes lyskilden selvlysende bakterier.

 

Bioworm

 

Kommer fra japan. Fremstillet af zooplankton, der komprimeres i ormeform. Se også madding.

 

Bitzers

 

En lakseflue anno 1952. Der var en art rørfluer bundet på små metalrør.

Bivisible

Frit oversat – kan ses af to. Bindemetode og bindemønster fra 1889. Den mørke krop ses let af fiskene, mens den hvide hackle gør fluen lettere at se for fiskeren.

 

Bivvy

 

Parasol eller telt, hvor man overnatter under karpefiskeri. Det kan også anvendes om et sted man kan søge ly for regn ved alt form for fiskeri.

 

B.K.D.

 

Frokortelse af bacterial kidney disease. Kaldes også Dee-disease. Fordi den er blevet erkendt i Dee-floden i Scotland. Sygdommen skyldes en infektion med bakterien Renibacterium samoninarum. Sygdommen angriber og ødelægger nyrerne på laks og havørred. Se også fiskesygdomme.

 

Black bass

 

Nordamerikansk fisk af slægten Micropterus, der hører til aborrefiskene. Slægten har ca. 10 arter og underarter. I Danmark kaldes det en ørredaborre.

 

Black curse

 

Engelske og betyder sort forbandelse. Fluefiskerjargon for masseforekomster af de ca. 5 mm lange mørkebrune eller sorte kvægmyg, Simulium. De ligner en miniatureudgave at husfluen. Den optræder i enorme sværme der færdes over og ved rindende vand, hvor deres larver opholder sig. De angriber både mennesker og dyr.

 

Black magic

 

Engelsk medefiskerudtryk om formuldede rhododendronblade, som altid findes under buskene i store rhododendronplantninger.

 

Bladsild

 

Formodentlig gammel jysk betegnelse for brisling. Kaldes også bretling, hvassild og skarpsild.

 

Bladspinner

 

Den type bladspinnere som en lystfisker bruger i dag og findes i utallige udførelser, former og farver. Bladspinnerern er en af de mest udbredte og mest anvendte kunstagn som vi kender i fiskeriet.

 

Blankål

 

Når ålen eller gulålen bliver ca. 6-7 år gammel for hanålens vedkommende og 8-10 år for hunålens. Begge køn ændre både form og farve.

 

Blege

 

Lokal benævnelse fra Viborg-egnen for unge, ikke helt udviklet bras. Kaldes også flirke.

 

Blindkast

 

Blindkast er de kast, man laver med fluestangen, hvor linen blot holdes i luften uden at der laves et egentlig fluekast ud på vandet. Når man blindkaster ved at føre stangen frem og tilbage, gør man ofte linen længere (skyder linen) og slutter af med at lave selve kastet. 

 

Blink

 

Et blink er et kunstigt agn, som ligner en fisk i vandet. Der findes mange forskellige slags blink fra ca. 3 gram til 40 gram. Når de kunstige agn vejer over 40 gram, kaldes de ofte pirke.

Bruges til ørred, gedde og aborre i ferskvand, samt torsk, makrel, hornfisk og havørred i saltvand.

 

Blinkknude

 

Knude til at binde blink, spinder, wobler eller krog fast på linen.

 

Blinklås

 

Er en “sikkerhedslås”, ofte monteret med en svirvel. Bindes i enden af hovedlinen. Blinket sættes i hægten og kan let skiftes ud uden nye knuder.

 

‘Blinkning’, trolling eller dørgning 

 

Trolling som tidligere blev kaldt ‘blinkning’ eller ‘dørgning’. Trolling er af engelsk oprindelse og betyder i denne forbindelse fiskeri med naturlig eller kunstig agn, der trækkes efter en båd.

 

Blister

 

Erhversfiskerbenævnelse for kulmule. Var endnu i brug i 1980´erne.

 

Block end feeder

 

Hjælpegrej til lokke fodring ved medefiskeri på bunden. Speciel udformet swimfeeder. Belastet eller ubelastet, men altid udstyret med en fast bund og et stramt men passende låg. Se også lokkefodring og swimfeeder.  

  

Blodknude

 

Knude til at samle to liner – også liner, der ikke er lige tykke.

 

Bloodworm

 

Engelsk for den røde 10 til 15 mm lange, akvatiske larve af flere arter dansemyg. Ser også black magic, joker og lokkefodring.

 

Blowline

 

Meget gammel fiskemetode. Kræver en ekstra lang, let stang og en speciel fluefisketeknik. Se også ayrbrokrog daddy-longleg og dapping.

 

Bluebacksalmon

 

Også det samme som stillehavslaks. Se også stillehavslaks.

 

Blusse

 

Sommerfiskeri fra båd med ålejern. Båden udstyres med en kraftigt lysende lampe i forstavnen, hvor fiskeren også har sin plads. Ålene lokkes frem af lyset og fiskeren har lyset til at kunne se dem. Der skal stor øvelse til at håndtere ålejernet så hurtigt at byttet ikke når at smutte væk inden jernet rammer.  Blusning af en hver art er forbudt i alle danske ferskvandssøer, ferske vandløb og moser. Blusning må kun finde sted i saltvand og brakvandsområder. Vær opmærksom på eventuelle lokale forbud.

 

Blusning

 

Sommerfiskeri fra båd med ålejern. Båden udstyres med en kraftigt lysende lampe i forstavnen, hvor fiskeren også har sin plads. Ålene lokkes frem af lyset og fiskeren har lyset til at kunne se dem. Der skal stor øvelse til at håndtere ålejernet så hurtigt at byttet ikke når at smutte væk inden jernet rammer.  Blusning af en hver art er forbudt i alle danske ferskvandssøer, ferske vandløb og moser. Blusning må kun finde sted i saltvand og brakvandsområder. Vær opmærksom på eventuelle lokale forbud.

 

Blækspruttepilk

 

Tung, pære eller kegleformet fanstredskab af bly. I den brede del er der indstøbt en krans af tætsiddende, korte spidser af nogle kroge med eller uden modhager. Se også murdere og turlutte.

 

Blåfinne

 

Ældre lokalt navn fra Randers for flire. Også kaldes flitter og sproge.

Det Gule Rev opdateret

 

Det Gule Rev 

Beliggenhed:      

Det Gule Rev ligger mellem den danske Nordvest kyst og den norske sydvendte kyst.

 

Størrelse:            

Revet er ca. 10 sømil bredt og 65 sømil langt. Det svarer til

ca.150 km langt og ca. 20 km bred (gennemsnitlige).   Der fiskes

hovedsalig på ca. halvdelen af revet.

 

Dybder:               

Der fiskes på lige fra 25-45 meters dybde, til 50-70 meters dybde, men også dybder på ca. 120 meter kan forekomme.

 

Bundforhold:      

Bunden er stenet. På det gule rev ligger der også gamle skibsvrag som der fiskes omkring.

 

Sejltid:                 

Ca. 2 – 3 timers sejlads fra Hanstholm. Enkelte turbåde kan gøre turen på 1 – 1½ time. 

 

Fangster:            

Primær torsk fra 1 kg. til danmarksrekorden eller derover, dog flest under 10 kg

·        mange små og mellemstore mørksej

·        mange små og mellemstore lyssej

·        rødfisk

·        rød og grå knurhane

·        lange

·        fladfisk

·        havkatte

·        havtaske

·        kuller

·        hvilling

·        makrel

·        pighaj

·        pighvar

 

Succes:              

Der er flere ting, der har indflydelse på om fisketuren er en succes.

·        Fiskegrej

·        Klart vand

·        Moderat strøm 0,5 – 1,0 sømil

·        Ingen eller meget lidt strøm

·        Ikke for mange garn sat af erhvervsfiskere

·        Fiskeriet er bedst midt i marts til ca. midt i oktober

·        Før og efter denne tid kan det være meget blæsende med risiko for uklart vand eller aflysning.

 

Fiskegrejtips: 

 

Linen

Frisk og min. 0,60 monofil eller tilsvarende fletline. Fletline fylder mindre – hvilket giver mulighed for flere meter line.
Havhjul mindst 30 lbs. dog gerne 50 lbs.
Stangbælte Kan være en god ide.
Stangen Min. 30 lbs. gerne 50 lbs
Gummimakker st. 10/0 – 12/0 kroge. Sort, orange, grøn og hvid (selvlysende)
Pirke 300-750g. I rigelige mængder og i forskellige farver. Røde og gule pirke er gode. Brug kun slanke pirke. Blanke pirke er også gode. Brug aldrig rørpirke.
Forfang Er også en god ide. Gerne med røde eller gule blæksprutter på. 2-3 stk. monteret med en 0,99 nylon line.
Ophængere I kraftige farver
Mede Over vrag kan der med held medefiskes med hornfiskestykker efter havkat eller lange.
Jig 200 g.

Krog

Nr. 6, 7 & 8

Agn

store røde nordsørejer, tobis, sild, makrel, hornfisk, sandorm, blæksprutter. 
Sæson Højsæson april-oktober. April – hovedsalig torsk og enkelte småsej samt havkat 4-10 kg. Maj – storsej og lubbe samt langer. Juni – bedste fisketid. Pirkefiskeri giver flest fisk, men fiskerit med naturlig agn, giver mere usædvan-lige fangster som havkat, brosme og lange.
Husk

stærke springringe, hægter, svirvler og kroge i rigelige mængder.

Bestil plads i god tid.   Vær udvilet. Tag en søsyge tablet 1-2 timer før afgang.

Bemærkning

Hvert år er der hjul, snørre,stænger, hægter m.m. som bryder sammen under tungt fiskeri enten p.g.a. store fisk eller bundhug.

På vrag er det godt af afmontere krogen på pirken, så mister du ikke så meget grej.

 

                                                                                                                                                 

Beklædning:        Uanset årstiden skal du altid have vind- og vandtæt tøj på. Ha en altid en ekstra trøje med i bagagen. Støvler er at foretrække, så du ikke bliver våd om tæerne.

 

 

Hvem sejler:  

 

 

Navn Sted

Link

Antares

Hanstholm Havn elida.fishing.dk/antares.htm
Birte-Charlotte Hanholm havn www.ms-thailand.dk
M/S Bonito Hanholm havn

www.moelboen.dk eller www.gule-rev.dk

M/S Michael Frank Hirtshals havn www.michaelfrank.dk
M/S Mille Hirtshals havn www.ms-mille.dk
M/S MI-NI Hanholm havn

www.soloogstrand.dk. Klik på Ferie i Danmark. Vælg aktiv Ferie i menuen til højre. Vælg Nordvestjylland i menuen herunder. Find nu M/S MI-NI i oversigten til venstre.

M/S Mølboen Hanholm havn

www.moelboen.dk eller www.gule-rev.dk

M/S PIP   Thyborøn  www.mspip.dk/
Skgerak T248 Nr. Vorupør www.skagerak-t248.dk
M/S Thailand Hanholm havn www.ms-thailand.dk
M/S Tindur Hanholm havn www.tindur.dk
 M/S Tinker Hanholm havn www.ms-tinker.dk
M/S Yellow Reef Hanholm havn  

www.moelboen.dk eller www.gule-rev.dk

   

                                              

Tårnhøj turisme

Kampen om verdens højeste bygning  (opdateret den 29/1-09)

I slutningen af 1800 tallet var Eiffel tårnet (bygget 1889) i Paris med sine 300 meter verdens højeste bygningsværk. I starten af 1900 tallet begyndte skyskraberne at blomstre i New York, og i 1930 overtog New York højderekorden med den 319 meter høje Chrysler Building. Denne rekord holdt dog kun 1 år, før Empire State building et par blokke derfra i 1931 stod færdigt med en højde på imponerende 381 meter. Empire State building blev et ikon, et stort varetegn for New York, og fremstår stadig idag som skyskrabernes moder, essensen af en skyskraber. Empire state building havde verdensrekorden som højeste skyskraber i hele 41 år, før to tvillingeskyskrabere på hver 412 meter stod færdige i 1972 på det sydlige Manhatten. World Trade centers tower 1 og 2 blev nye ikoner for New Yorks skyskraber jungle, og er idag blandt de mest berømte ikke længere eksisterende bygningsværker. ‘Nine-Eleven’, behøver jeg sige mere. Jeg selv havde fornøjelsen af at nyde udsigten over New York båede fra Empire State building og fra World Trade Center i 1997, hvor nedenstående billede blev taget.

WTC 1 og WTC 2 (foto fra 1997)

I 1974 måtte New York afgive verdensrekorden til Chicago, da det 442 meter høje Sears Tower stod færdigt. I denne periode blev der også bygget flere andre skyskrabere i Chicago, der havde taget kampen op med New York om titlen som verdens førende skyskraber by.

USA havde nu haft den højeste skyskraber i verden i over 100 år (i denne sammenhæng ses bort fra tårne og master, mere om dem senere). Men i 1990 erne begyndte et sandt byggeboom i Asien, og i 1996 måtte USA afgive rekorden til Malaysia, da de 2 tårne ‘Petronas Towers’ i Kuala Lumpur stod færdige med en højde af 452 meter.

Petronas towers (foto fra 2003)

I 2003 besøgte jeg Kuala Lumpur og tog bl.a. ovenstående og nedenstående billeder. Bemærk broen der forbinder de to skyskrabere. Skybridge er placeret i ca. 180 meters højde og blev især kendt i filmen ‘Entrapment’ (lokkeduen) med Sean Connery og Catherine Zeta Jones.

Nu begyndte dog den helt store diskussion om, hvordan højden egentlig skulle beregnes. Amerikanerne ville ikke gi sig, og påstod, at Sears Tower stadig var den højeste bygning, idet Petronas kun var højere som følge af et spir på toppen. Skulle spir tælles med eller ikke? Skulle højden regnes fra højeste tag, højeste etage, højeste spir, eller hvad med højeste antenne ?  Sears Tower havde stadig rekorden for højeste tag og højeste etage, og skulle man regne højden fra højeste antenne, ja så nåede en antenne på toppen af Sears Tower op på 527 meter. Men hvis antenner skulle regnes med, ja så var tårnet CN tower i Toronto (bygget 1973) med sine 553 meter højere, og højest af alle ville en tv mast i North Dakota være med en højde på 629 meter. Før dette var en TV mast i Warszawa hele 646 meter, men den kollapsede engang i 90 erne. Idag er masten i North Dakota stadig verdens højeste bygningsværk og CN Tower har rekorden som højeste tårn. Men dette er et sidespring, nu tilbage til kampen om den højeste skyskraber.

Det blev bestemt, at en antenne ikke hører med til højden på en bygning, men det gør et spir. Dermed fik Petronas Towers den officiele verdensrekord for skyskrabere. Og dermed måtte Sears tower nøjes med rekorden for højeste etage og tag. Diskussionen fortsatte dog indtil 2002, hvor bygningen Taipei 101 i Taiwan med en taghøjde på 448 meter og en samlet højde på 508 meter overtog rekorden og satte en endelig stopper for diskussionen. Idag (2007) er Burj Dubai i Dubai verdens højeste bygning, og den vokser stadig, se nedenstående.

Dubai, fremtidens by ?

Oliemilliarderne bliver flittigt brugt i det lille ørkenemirat på den Arabiske halvø. Et sandt byggeboom er igang. Et af de mest imponerende bygningsværker er det fascionable hotel ‘Burj Al Arab’ på 321 meter i højden, se herunder, der er formet som et sejl. http://www.burj-al-arab.com/

 Burj Al Arab (kilde google, bileder)

Imens er man ved at bygge verdens største mall www.thedubaimall.com , der kommer til at rumme over 1000 butikker, og ud for kysten skal bygges 4 kæmpe boligområder på kunstige øer, hvoraf de tre får form som kæmpemæssige palmer www.thepalm.ae , og det sidste område ‘The World’ skal ligne jorden set ovenfra www.theworld.ae .

Burj Dubai, på vej mod verdensrekorden

Men som støste turistmagnet har man nu påbegyndt bygningen af Burj Dubai, der skal blive verdens højeste bygning, når den efter planen står færdig i år 2008 eller 2009. www.burjdubai.com. Man holder kortene tæt til kroppen, så ingen ved præcist hvor høj bygningen bliver, men de fleste skitser siger 700 meter eller sågar 800 meter. Dermed vil det klart blive verdens højeste bygningsværk. En konkurrent til titlen er Freedom Tower, der skal bygges på Ground Zero i New York, hvor World Trade Center før stod. Efter planen skal denne bygning blive 541 meter, eller 1776 fod (1776, da dette er USA’s uafhængighedsår). Men nye rygter siger, at man måske vil ændre på planerne af Freedom Tower, så New York igen kan få verdens højeste bygning, men det bliver særdeles svært at overgå bygningen i Dubai. Men kampen fortsætter ud i fremtiden, og det ser ikke ud til grænsen er nået endnu.

 

Her bygges Burj Dubai, og herunder ses den endelige højde.

UPDATE den 29/1 2009

Burj Dubai har nu nået sin endelige højde, og det er 818 meter. Bygningen er dog først helt færdig ca. september 2009. 

SE NYE BILLEDER OG STATUS PÅ www.burjdubai.com

Læs mere på:

www.skyscraperpage.com, www.skyscraper.org eller www.tallestbuildingsintheworld.com

Til sidst kan nævnes, at Danmarks højeste bygning er Amtssygehuset i Herlev, der når en højde af 120 meter. Der er dog planer om at bygge et højhus på havnen i Esbjerg, der skal blive 125 meter. Storebæltsbroen er 254 meter høj.

 

The END

 

 

 

 

 

DGI Adventure Race 2006 – 1. etape Karpenhøj

Karpenhøj Adventure Race 2006

1.       etape af DGI Adventure Cup 2006 d. 20-21/1 2006

 

Aflyst pga manglende tilmeldning

 

Planen var at dette år skulle 1. etape være endnu mere udfordrende idet var i forhold til sidste år rykket en måned fra februar til januar.  

 

Følgende skulle deltagerne havde været igennem

 

130 km cykling/mountainbike (90)

40 km løb

orientering (kompaskendskab nødvendig)

klatring / rapelling

skydning

tvungen primitivt overnatning

 

Holdstørrelse: 3 personer. Åben række /mix række.

Fagudtryk a-b del 1 opdateret

Fagudtryk A-B del 1

A.B.U

Svensk forkortelse for Akitehbolaget Urfabrikken. I 1975-76 blev den overtaget af grejkoncernen Berkley.

Achigan

Canadas og indisk navn for småmundet bass. Det er en af de ca. 10 amerikanske arter og underarter af slægten Micropterus.  Se også black bass.

Aciditet

Vands evne til at neutralisere basiske og kemiske forbindelser. Forholdet mellem vands aciditet, og alkalitet bestemmer vandets PH-Værdi. Se PH-værdi og Alkalitet.

Aerialhjul 

Ofte er det fejlagtigt blevet kaldt ariel. I princippet er aerialhjulet bygget som et centerpinhjul, men konstruktionen er langt mere gennemtænkt og elegant. Linespolen er helt åben og designet næsten som et cykelhjul med 6 eger og et nav. Egerne kan indstilles eller strammes så spolen altid kan bringes i perfekt ballance. Spolens to smalle flager er indbyrdes forbundne med tynde, tværgående afstandsstykker. På forflagen, som har store cirkulære udboringer aerialhjul er udført

Aerob

Alle organismer der kræver tilgængeligt ilt til deres ånding er aerobe.

Aborre

Aborren lever i de danske søer.

AFTM-  system

Forkortelse af American Fishing Tackle Manufacturers. AFTM-systemet er et internationelt klassificeringssystem, der benyttes til fluefiskeri. Klassificeringen bygger på vægten af de yderste 30 fod af fluelinen, men bruges også til fluestænger.

Afvandeingsområde

Betegnelsen for hele det landområde, hvorfra der sker afløb i form af grundvand, regnvand og spildevand til en sø eller et vandløb.

Agn

Agn eller madding er en fælles betegnelse på “det, man bruger til at lokke fisken med”. Der er tale om to slags agn.

Naturlig agn: regnorm, sandorm, børsteorm, maddiker, brød, dej, majs.

Kunstig agn: blink, spinder, wobler, pirk, jig.

Agnnål

Redskab, der bruges til at montere en død agnfisk, som man ønsker at trolle med efter en båd.

Alge

En eller flercellet sporeplante. Fytoplankton, planteplankton og planktonalger er alle betegnelser for mikroskopiske alger, der driver omkring i vandmasserne.

AktionEn fiskstangs aktion fortæller, hvor langt ned i stangen den bøjer under belastning. En stang med topaktion bøjer fortrinsvis i den øverste del af stangen, mes en stang med helaktion bøjer helt ned til håndtaget.

Alkalisk

Det samme som basisk, det vil sige med en PH-værdi på over 7. Det modsatte af sur.

Attraktor

Attraktor. Betegnelse for et blink, en knap, en perle el.lign., som monteres på fiskelinen i nærhed af krogen. Bruges typisk ved fiskeri med bundtakler til at fange fiskens opmærksomhed, så den kommer nærmere og tager agnen.

Badekarret

Ved kysten er der ofte et lavvandet område med mørk bund indenfor den første revle. Dette område kaldes ofte for ‘badekarret’. Her kan der ofte være havørreder.

Bagline

Bagline er til for at fylde spolen på hjulet op, så linen får mindre hukommelse og er lettere at strække, alle liner kan bruges, men det er en god idé at vælge en der ikke mørner med tiden, og en der har højere brudstyrke end fluelinen. Det er nemlig også en god forsikring at have den dag,  der er en fisk som stærk nok til at tage meget line udløb, så flueline lige pludselig er for kort.

Bagvand

I vandløb er der steder, hvor strømmen nærmest går i stå eller løber modsat hovedstrømmen, det kaldes bagvand.

Balancering

Lange fluer, f.eks. rør- og waddingtonfluer, kan balanceres forrest med nogle tørn blytråd for at opveje vægten af krogen.