Fagudtryk a-b del 2 opdateret

 

Fagudtryk A-B del 2

Bankstick

Et jordspyd, som brugs til at holde fiskestangen under karpefiskeri.

 

Barbasco

 

En plante fra sydamerika, hvis rødder bruges til fremstilling af rotenon. Kaldes også cube, pacai, og tubamerah. Bruges til at regulering af fiskebestande, og udryddelse af uønskede fisk i mindre fiskevande. De dræbte fisk kan spises.


Barbless point krog


Det er en specielkrog med lang tynd, hærdet spids uden modhager. Bruges til at fange agnfisk, til konkurrencefiskeri hvor fiskene genudsættes. Se også catch and relaese, edgar patentkrog, jamisonskrog, ropikrog og krog.


Barometerteori


Det samme som Sniders teori. Teorien går i sin helhed ud på at fiskenes bidelyst vokser med stigende barometerstand. Se også Sniders teori.

 

Bastard

Beslægtede arter kan for nogle arters vedkommende blive til krydsninger, altså bastarder. Se også hybrid.

 

Beakkrog

Norsk krog fra Mustad med indadbøjet spids. Nogle modeller har skaftmodhager. Se eagle claw krog og suicidekrog.

 

Beat

Engelsk ord for nøjere fastlagt stykke af en flod eller elv inklusive bred eller breder.

 

Beaufort vindskala

Beaufort                    Betegnelse               Vindens virkning       Hastighed

skala                                                                                               

0                                 Stille                           Røg stiger lodret op 0,0-0,2

1                                 næsten stille              røgens drift viser       0,3-1,5    

vindensretning;

vindfløje påvirkes

ikke.

2                                 Svag vind                  vinden føles i             1,6-3,3

ansigtet. Små

blade bevæger

sig, Vindfløj

3                                 let vind                       blade og små            3,4-5,4

                                                                      Kviste bevæger sig

                                                                      Uafbrudt, lette flag og

                                                                      Vimpler strækkes

 

Beefwood

 

Det er en træsort som tidligere er brugt som stangbygningsmateriale. Hovedsalig amerikanske stangbyggere før 1900-talllet. I dag anvendes det til fremstilling af hjulfæster på specielle fluestænger.

 

Behmspinner

 

Det samme som kuglespinner. Se også kuglespinner.

 

Bellywinder

 

Amerikansk ord for bæltehjul. Se også bæltehjul.

 

Belt spinding-reel

 

Amerikansk ord for bæltehjul. Se også bæltehjul.

 

Bergfisk

 

Norsk ord for renset, tørret lange. Ældre svensk ord for berggylt. Bruges i ældre dansk litteratur om tørret torsk fra Bergen.

 

Betalight

 

Lysgiver som anvendelse til fremstilling af selvlysende flød og bidmeldere. I dag er de synlige på 10 meters afstand. 

 

Bethabara

 

Kaldes også ipe, lapacho og washeba. Standbygningsmateriale. ¨

 

Bidetid

 

Se cobles, lincolns og Sniders teori samt solunarteori.

 

Bidindikator

 

Ved fluefiskeri med nymfe bruges der ofen en bidindikator, der gør det lettere at se, når en fisk hugger. Indikatoren, der er flydende, sættes fast på forfanget. Kan være lavet af gran, kork, skumplast eller lign. 

 

Bidmelder

 

Under karpefiskeri bruge ofte bidmeldere, der kan være mekaniske eller elektronske. Den elektroniske giver et lydsignal, når linen bevæges. 

 

 

Big game fiskeri

 

Sportslig fiskeri efter de store oceaners kæmpefisk. Blue- og black marlin, rokke, store hajer, tun m.fl.

 

Biocider

 

Samlebetegnelse for alle de kemiske midler eller stoffer, der dræber plante og dyreliv.

 

Bioluminiscens

 

Kommer fra græsk bios som betyder liv og latin lumen eller lux som har noget med lys at gøre. Flere fiskearter og en del en- og flercellede organismer, der lever i havets dyb udsender lys. Fisk har særlige lysorganer, hos andre arter skyldes lyskilden selvlysende bakterier.

 

Bioworm

 

Kommer fra japan. Fremstillet af zooplankton, der komprimeres i ormeform. Se også madding.

 

Bitzers

 

En lakseflue anno 1952. Der var en art rørfluer bundet på små metalrør.

Bivisible

Frit oversat – kan ses af to. Bindemetode og bindemønster fra 1889. Den mørke krop ses let af fiskene, mens den hvide hackle gør fluen lettere at se for fiskeren.

 

Bivvy

 

Parasol eller telt, hvor man overnatter under karpefiskeri. Det kan også anvendes om et sted man kan søge ly for regn ved alt form for fiskeri.

 

B.K.D.

 

Frokortelse af bacterial kidney disease. Kaldes også Dee-disease. Fordi den er blevet erkendt i Dee-floden i Scotland. Sygdommen skyldes en infektion med bakterien Renibacterium samoninarum. Sygdommen angriber og ødelægger nyrerne på laks og havørred. Se også fiskesygdomme.

 

Black bass

 

Nordamerikansk fisk af slægten Micropterus, der hører til aborrefiskene. Slægten har ca. 10 arter og underarter. I Danmark kaldes det en ørredaborre.

 

Black curse

 

Engelske og betyder sort forbandelse. Fluefiskerjargon for masseforekomster af de ca. 5 mm lange mørkebrune eller sorte kvægmyg, Simulium. De ligner en miniatureudgave at husfluen. Den optræder i enorme sværme der færdes over og ved rindende vand, hvor deres larver opholder sig. De angriber både mennesker og dyr.

 

Black magic

 

Engelsk medefiskerudtryk om formuldede rhododendronblade, som altid findes under buskene i store rhododendronplantninger.

 

Bladsild

 

Formodentlig gammel jysk betegnelse for brisling. Kaldes også bretling, hvassild og skarpsild.

 

Bladspinner

 

Den type bladspinnere som en lystfisker bruger i dag og findes i utallige udførelser, former og farver. Bladspinnerern er en af de mest udbredte og mest anvendte kunstagn som vi kender i fiskeriet.

 

Blankål

 

Når ålen eller gulålen bliver ca. 6-7 år gammel for hanålens vedkommende og 8-10 år for hunålens. Begge køn ændre både form og farve.

 

Blege

 

Lokal benævnelse fra Viborg-egnen for unge, ikke helt udviklet bras. Kaldes også flirke.

 

Blindkast

 

Blindkast er de kast, man laver med fluestangen, hvor linen blot holdes i luften uden at der laves et egentlig fluekast ud på vandet. Når man blindkaster ved at føre stangen frem og tilbage, gør man ofte linen længere (skyder linen) og slutter af med at lave selve kastet. 

 

Blink

 

Et blink er et kunstigt agn, som ligner en fisk i vandet. Der findes mange forskellige slags blink fra ca. 3 gram til 40 gram. Når de kunstige agn vejer over 40 gram, kaldes de ofte pirke.

Bruges til ørred, gedde og aborre i ferskvand, samt torsk, makrel, hornfisk og havørred i saltvand.

 

Blinkknude

 

Knude til at binde blink, spinder, wobler eller krog fast på linen.

 

Blinklås

 

Er en “sikkerhedslås”, ofte monteret med en svirvel. Bindes i enden af hovedlinen. Blinket sættes i hægten og kan let skiftes ud uden nye knuder.

 

‘Blinkning’, trolling eller dørgning 

 

Trolling som tidligere blev kaldt ‘blinkning’ eller ‘dørgning’. Trolling er af engelsk oprindelse og betyder i denne forbindelse fiskeri med naturlig eller kunstig agn, der trækkes efter en båd.

 

Blister

 

Erhversfiskerbenævnelse for kulmule. Var endnu i brug i 1980´erne.

 

Block end feeder

 

Hjælpegrej til lokke fodring ved medefiskeri på bunden. Speciel udformet swimfeeder. Belastet eller ubelastet, men altid udstyret med en fast bund og et stramt men passende låg. Se også lokkefodring og swimfeeder.  

  

Blodknude

 

Knude til at samle to liner – også liner, der ikke er lige tykke.

 

Bloodworm

 

Engelsk for den røde 10 til 15 mm lange, akvatiske larve af flere arter dansemyg. Ser også black magic, joker og lokkefodring.

 

Blowline

 

Meget gammel fiskemetode. Kræver en ekstra lang, let stang og en speciel fluefisketeknik. Se også ayrbrokrog daddy-longleg og dapping.

 

Bluebacksalmon

 

Også det samme som stillehavslaks. Se også stillehavslaks.

 

Blusse

 

Sommerfiskeri fra båd med ålejern. Båden udstyres med en kraftigt lysende lampe i forstavnen, hvor fiskeren også har sin plads. Ålene lokkes frem af lyset og fiskeren har lyset til at kunne se dem. Der skal stor øvelse til at håndtere ålejernet så hurtigt at byttet ikke når at smutte væk inden jernet rammer.  Blusning af en hver art er forbudt i alle danske ferskvandssøer, ferske vandløb og moser. Blusning må kun finde sted i saltvand og brakvandsområder. Vær opmærksom på eventuelle lokale forbud.

 

Blusning

 

Sommerfiskeri fra båd med ålejern. Båden udstyres med en kraftigt lysende lampe i forstavnen, hvor fiskeren også har sin plads. Ålene lokkes frem af lyset og fiskeren har lyset til at kunne se dem. Der skal stor øvelse til at håndtere ålejernet så hurtigt at byttet ikke når at smutte væk inden jernet rammer.  Blusning af en hver art er forbudt i alle danske ferskvandssøer, ferske vandløb og moser. Blusning må kun finde sted i saltvand og brakvandsområder. Vær opmærksom på eventuelle lokale forbud.

 

Blækspruttepilk

 

Tung, pære eller kegleformet fanstredskab af bly. I den brede del er der indstøbt en krans af tætsiddende, korte spidser af nogle kroge med eller uden modhager. Se også murdere og turlutte.

 

Blåfinne

 

Ældre lokalt navn fra Randers for flire. Også kaldes flitter og sproge.