Fagudtryk a-b del 1 opdateret

Fagudtryk A-B del 1

A.B.U

Svensk forkortelse for Akitehbolaget Urfabrikken. I 1975-76 blev den overtaget af grejkoncernen Berkley.

Achigan

Canadas og indisk navn for småmundet bass. Det er en af de ca. 10 amerikanske arter og underarter af slægten Micropterus.  Se også black bass.

Aciditet

Vands evne til at neutralisere basiske og kemiske forbindelser. Forholdet mellem vands aciditet, og alkalitet bestemmer vandets PH-Værdi. Se PH-værdi og Alkalitet.

Aerialhjul 

Ofte er det fejlagtigt blevet kaldt ariel. I princippet er aerialhjulet bygget som et centerpinhjul, men konstruktionen er langt mere gennemtænkt og elegant. Linespolen er helt åben og designet næsten som et cykelhjul med 6 eger og et nav. Egerne kan indstilles eller strammes så spolen altid kan bringes i perfekt ballance. Spolens to smalle flager er indbyrdes forbundne med tynde, tværgående afstandsstykker. På forflagen, som har store cirkulære udboringer aerialhjul er udført

Aerob

Alle organismer der kræver tilgængeligt ilt til deres ånding er aerobe.

Aborre

Aborren lever i de danske søer.

AFTM-  system

Forkortelse af American Fishing Tackle Manufacturers. AFTM-systemet er et internationelt klassificeringssystem, der benyttes til fluefiskeri. Klassificeringen bygger på vægten af de yderste 30 fod af fluelinen, men bruges også til fluestænger.

Afvandeingsområde

Betegnelsen for hele det landområde, hvorfra der sker afløb i form af grundvand, regnvand og spildevand til en sø eller et vandløb.

Agn

Agn eller madding er en fælles betegnelse på “det, man bruger til at lokke fisken med”. Der er tale om to slags agn.

Naturlig agn: regnorm, sandorm, børsteorm, maddiker, brød, dej, majs.

Kunstig agn: blink, spinder, wobler, pirk, jig.

Agnnål

Redskab, der bruges til at montere en død agnfisk, som man ønsker at trolle med efter en båd.

Alge

En eller flercellet sporeplante. Fytoplankton, planteplankton og planktonalger er alle betegnelser for mikroskopiske alger, der driver omkring i vandmasserne.

AktionEn fiskstangs aktion fortæller, hvor langt ned i stangen den bøjer under belastning. En stang med topaktion bøjer fortrinsvis i den øverste del af stangen, mes en stang med helaktion bøjer helt ned til håndtaget.

Alkalisk

Det samme som basisk, det vil sige med en PH-værdi på over 7. Det modsatte af sur.

Attraktor

Attraktor. Betegnelse for et blink, en knap, en perle el.lign., som monteres på fiskelinen i nærhed af krogen. Bruges typisk ved fiskeri med bundtakler til at fange fiskens opmærksomhed, så den kommer nærmere og tager agnen.

Badekarret

Ved kysten er der ofte et lavvandet område med mørk bund indenfor den første revle. Dette område kaldes ofte for ‘badekarret’. Her kan der ofte være havørreder.

Bagline

Bagline er til for at fylde spolen på hjulet op, så linen får mindre hukommelse og er lettere at strække, alle liner kan bruges, men det er en god idé at vælge en der ikke mørner med tiden, og en der har højere brudstyrke end fluelinen. Det er nemlig også en god forsikring at have den dag,  der er en fisk som stærk nok til at tage meget line udløb, så flueline lige pludselig er for kort.

Bagvand

I vandløb er der steder, hvor strømmen nærmest går i stå eller løber modsat hovedstrømmen, det kaldes bagvand.

Balancering

Lange fluer, f.eks. rør- og waddingtonfluer, kan balanceres forrest med nogle tørn blytråd for at opveje vægten af krogen.