Trolling, dørgning eller blinkning – årets gang

Trolling, dørgning eller blinkning – Årets gang

 

Vinter

 

Da det i de øverste vandlag kan komme helt ned på frysepunktet i vintermånederne, vil fiskene ofte søge dybere ned i vandet. Hvor dybt fiskene søger er afhængig af deres føde, men også om vinteren er mild eller hård.  

 

I Østersøen er der fanget laks og havørred helt ned til en dybde på 60- 70 m. Her nede vil der stort set hele året være ca. 4 grader varmt vand.

 

Under fiskeriet i vintermånederne gælder det for fiskerne at finde det varmeste vand. Det er faktisk muligt at se det på vandets overflade.

 

Det kan være

 

  • Farveforskel på vandoverfladen
  • Bølgerne har en anden højde
  • I nærheden af strømskel (lange blanke bånd på overfladen)
  • Ekkoloddets temperaturmåler afslører et varmt område

 

  Forår

 

I takt med forårets kommen vil overfladevandet stille og roligt blive opvarmet og det vil naturligvis få fiskene op fra dybet.

 

Hvor højt op fiskene søger er meget afhængig af vejret.

 

Laks og ørreder kan godt lide temperaturer på ca. 8-10 grader varmt vand, men også i lidt varmere og koldere vand vil de kunne trives.

 

Havørreder er den af de to som trives godt med noget højere temperaturer. Køge Bugt er et godt eksempel på det. Her er der om sommeren fanget flere havørreder i overfladen, hvor vandtemperaturen var oppe på 20-23 grader varmt vand.

 

Sommer

 

I sommerperioden vil fiskene omvendt vinteren søge mod det koldere vand. I sommerperioden er det godt at anvende termometer, som sænkes ned i vandet ved hjælp af downriggeren. Langt nede under vandoverfladen kan der godt være store forskelle på temperaturen i vandet. Husk at hive termometeret hurtigt ombord igen, så hurtigt at det ikke kan nå at påvirke aflæsningen. Der findes dog temperaturmålere som trådløst kan sende oplysninger om vandtemperaturen op til båden i en hvilken som helst dybde.

 

Om sommeren dannes der springlag, som på de bedste ekkolod aflæses som en tynd stribe, der konstant viser sig.

 

I den varme årstid er det godt at fiske enten i eller lige over dette springlag.

 

Vejret har også indflydelse på hvor dybt vand fiskene søger. I roligt og klart vejr med havblik går fiskene i dybet. I skyet blæsevejr søger de højere op.

 

Havet har sin egen døgnrytme, som påvirker fiskene.

 

Plankton og småfisk stiger op mod overfladen i løbet af natten og søger mod dybets mørke del af vandet i dagtimerne (mellem 5 – 10 meter ned)

 

Om sommeren er det derfor en fordel at fiske højere aften og nat. I takt med solen står fiskes der dybere og dybere. Man vil kunne se at småfisk og plankton nærme sig mere og mere det mørke dyb på ekkoloddet.  

 

Efterår

 

I løbet af efteråret blæsevejr kan godt få fiskene til at søge op mod overfladen.

 

Efterhånden som vinteren nærmer sig med