Liste over bekendtgørelser for lyst- og fritidsfiskere

 

Liste over bekendtgørelse for lyst- og fritidsfiskere

·  Bekendtgørelse nr. 64 om autioonspligt m.v. ved første markedsføring af torsk af 1. februar 2001

·  bekendtgørelse nr. 307 om afmærkning af fiskeredskaber fra 22. april 1994.

·  Bekendtgørelse nr. 471 om forbud mod fiskeri m.v. ved Harboøre Tange af april 2001

·  bekendtgørelse nr. 505 om nedgarn af 13. juni 1994

·  Bekendtgørelse nr. 670 om særlige regler for fiskeri i Mariager fjord af 9. juli 2001.

·  bekendtgørelse nr. 674 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande fra 8. juli 1996.

·  Bekendtgørelse nr. 703 af 22. august 2002 om særlige regler for fiskeri i Hansted å, Horsens Nørrestrand og Stensballesund

·  Bekendtgørelse nr. 706 af 29. juni 2004 om fiskeredskaber (bundgarn m.v.) i saltvand.

·  Bekendtgørelse nr. 784 om forbudte fiskemetoder i saltvand af 21. august 2000.

·  bekendtgørelsen nr. 900 om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand af 14. december 1999.

·  bekendtgørelse nr. 990 om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand af 14. december 1999.

·  Bekendtgørelse nr. 1063 af 17. december 2001 om særlige regler for rekreative fiskeri samt særlige fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmere)

·  Bekendtgørelse nr. 1336 af 15. december 2004 om rekreativt fiskeri i saltvand og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand.