Fagudtryk, n-o-p del 2

 

Fagudtryk N-O-P del 2

Overspringer

Kalder lystfiskere en stor havørred, som bliver i havet og springer en gydesæson over.

Palmerhackle

Fluebinderudtryk om et hackle, der er tørnet i spiral om kring en flues krop. Skal stamme tilbage fra renæssancens England, da pilgrimme vendte hjem fra det hellige land med palmeblade som souvenir.

Paravane

Er en “flyder” på slæb, som styrer trollingfiskerens agn ud til siden.

Paternoster

Ældre udtryk for et bundtakle med lod og to eller flere tavser til agn.

Pirk

Er en ny version fra 1930´erne af den klassiske pilk, en bly-“fisk” med indstøbt dobbeltkrog. Pirken har efterhængt enkelt- eller trekrog i en springring. Udtrykket at pilke torsk forekommer stadig

Plankton

Fællesbetegnelsen for organismer, der svæver eller driver frit omkring i vandet, og hvis egenbevægelse oftest er ringe i forhold til vandbevægelserne.

Polyleader (Fast sink)

Er det samme som intermediate, denne line er bare hurtigt synkende.

Pool

Engelsk lystfiskerudtryk for et dybt, langsomstrømmende parti i et vandløb. Her hviler havørred og laks på træk opstrøms. Modsat stryg.

Priest

Er en lille kølle, som bruges til at aflive fisk med. Kært barn har mange navne – “gokkejern” er et af de af de mere farverige.

Primærproduktion

Planternes produktion af organisk stof ud fra uorganiske stoffer med lys som energikilde.

PWF

Personalized Weight Forward. Personliseret line med vægten forrest, endnu et salgstrick fra scierra. I bund og grund bare et skydehoved du selv skal klippe til.