Fagudtryk g-h

 

Fagudtryk G-H 

Gennemsigtighed

Det samme som sigtdybde. Angiver den maksimale dybde, hvori en hvid skive med en diameter på ca. 25 cm (en såkaldt Secchi-skive) netop kan skimtes..

Grilse

Laks med kun en enkelt vinter i havet. Fisk på 2-4 kg.

Grønlænder

Lystfiskerens navn for havørreder, som regel lige omkring mindstemålet. Fiskene er blanke en hel vinter og opholder sig ved kysterne eller trækker op i åernes nedre løb. De udsætter deres første gydesæson et år. Udtrykket er en misforståelse, og det opstod, da en Ålborg-købmand importerede tønder med små saltede grønlandske ørreder. 

Gummimak

Er en enkeltkroget ophænger af kunststof, der ligner en lille fisk eller orm. Meget brugt ved havfiskeri.

Gytje

Grønliggrå aflejring af findelt organisk materiale på bunden af søer.

Hackle

Fluebinderudtryk, fra engelsk nakkefjer (gammeldags), nu brugt både om fjer og om fluens “ben”.

Hukommelse (line)

Husker eks. spoleformen fra hjulet, dvs. at en line med meget hukommelse vil opføre sig som en spiral når den er trukket af hjulet. En let strækning vil i de fleste tilfælde afhjælpe dette.

Husmus

Organiske stoffer i jorden dannet af forådnede plante- og dyrestoffer. Humus er hovedbestanddelsen af mor og tørv.

Hængesæk

Flydende “tæppe” af tørvemos og forskellige sumpplanter i visse næringsfattige søer og tørvegrave.

Hydraulisk opholdstid

Søens rumfang divideret med de vandmængde, som tilføres pr. tidsenhed.

Høl

Vandløbets dybeste steder, der ofte ligger i slyngninger, har en svag strøm og en mudret og sandet bund. Giver læ for fiskene.