Fagudtryk, e-f del 1

Fagudtryk E-F del 1

Eutrof.

Betyder velnæret og anvende især om søer med en naturligt høj planteproduktion

Eutrofiering

Er afledt af ordet eutrof og anvendes især om en menneskeskabt forøgelse af planteproduktionen, forårsaget af udledning af næringsstoffer.

Faskine 

“plankeværk” af nedrammede pæle langs en åbrink, der beskytter mod, at strømmen huler brinken ud. Der er tit en god ædeplads for ørreder langs faskinen. 

Fattigkær

Næringsfattig mose.

Ferrule

Er den “samlemuffe”, som samler flerdelte stænger.   

Ferskvand

Vand med en salholdighed på under 0,5 %0.

“Faskehals”

Kalder lystfiskeren f.eks. Et snævert udløb fra en fjord. Her er strøm og derfor om sommeren køligt, iltrigt vand.   

Fiskekort

Man skal altid have tilladelse til at fiske i søer, moser og åer. Mange steder kan man købe et fiskekort, der giver denne tilladelse. Fiskeriet i havet, i fjorde og bælter er frit for alle.

Fiskeline

  Tynd “snor” af nylon, som er næsten usynlig i vandet. Man kaster længere med en tynd line end en tyk line. Men jo tyndere linien er, jo lettere har den ved at knække til fiskeri efter hornfisk, aborre, skaller, bækørred og andre fisk, som ikke er så store, bruges liner i tykkelse 0,20-0,28 mm. Større fisk som havørred, gedde og torsk kræver tykkere liner 0,28-0,40 mm.