Månedsarkiv: september 2005

Frie fiskepladser – Nordjyllands Amt

Frie fiskepladser Nordjyllands Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Bunken Klitplantage, Birkesø
  • Bunken Klitplantage, Lillesø
  • Lilleheden Klitplantage, Sø
  • Læsø, Horneks sø
  • Navn Sø
  • Rold Skov, Mossø
  • Rold Skov, St. Øksø
  • Tornby Klitplantage, Horsedammen

Bunken Klitplantage, Birkesø og Lillesø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/  her finder du et kort over området

 

Lilleheden Klitplantage, Sø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Læsø, Horneks sø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Navn sø

 

Navn sø er en klarvandet lobelia sø på sansbund, der er meget næringsfattig. Fiskebestanden består af

Gedder

Aborrer

ål

og fredfisk (bl.a. skaller)
Arealet på Navn sø er 19,7 ha.

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Buderupholm/her finder du et kort over området

 

Rold Skov, Mossø og St. Øksø

Mossø er en brunvandet sø, hvor brinkerne er tørvemose. 

Her fanges aborrer, dog i et beskedent antal.

St. Øksø er en brunvandet sø, hvor brinkerne er tørvemose.

Her fanges

aborrer

og ål

St. Øksø har et areal på 32,3 ha

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Buderupholm/her finder du et kort over området

Tornby Klitplantage, Horsedammen

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Der er tidligere fanget ål og suder i Horsedammen.

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.

Frie fiskepladser – Ribe Amt

Frie fiskepladser Ribe Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Stribsø

Stribsø

 

Adgang fra Vejers Havvej, Skiltning.

 

Det er muligt at komme til søen for Kørestolbruger med ledsager og Gangbesværede. Der findes ingen handicaptoilet.

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

www.friluftkortet.dk           her kan du se et kort over området.

 

www2.skovognatur.dk/oxboel/

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.

 

DGI Adventure Cup 2005 – etape 4 Ribe

“Efterår 2005″ DGI Ribe Amt

4. etape af DGI Adventure Cup 2005, den 7. – 8. oktober 2005 .

At det kaldes Eventyrets Land er ikke noget vi har fundet på, men derimod områdets turistforening. Mere præcis så er det området vest for Oksbøl og op til Ringkøbing Fjord. Vi har igen i år valgt et spændende område ud, som byder på lidt af hvert.

Vi er desuden gået ind i et samarbejde med militæret, hvilket giver os adgang til et meget større område. Nu er det kun skarpskydningsområdet der er lukket. Og så kan vi alligevel ikke uden videre skalte og valte med området, for der er store jagtinteresser på spil. De betaler meget store summer for at gå på jagt efter krondyr, og det er selvfølgelig en balance for Skov & Naturstyrelsen at få plads til os alle. Dette er også forklaringen på, at vi har måttet flytte den oprindelige udmeldte dato.

I år vil løbet bl.a. indeholde:
– Ca. 100 km cykling
– Mindst 15 km løb (o-løb)
– Kano
– Skydning med pistol på 25 m
– Svømning (fredag aften)  

Løbet vil blive planlagt ud fra en vindertid på ca. 9 timer.

Der er bademuligheder i Idrætscentret i takt med at I kommer i mål.

Info om DGI Adventure Cup 2005, herunder tilmelding kan ske via DGI IdrætsCross´ hjemmeside: www.dgi.dk/idraetscross.

Yderligere information om Køng MultiSport 2005 kommer løbende her på siden, samt på www.dgi.dk/idraetscross .

DGI Adventure Cup 2005 etape 3 Køng MultiSport

3. etape af DGI Adventure Cup 2005 d. 27/8 2005

Køng MultiSport afholdes i år for fjerde gang. I år er løbet en afdeling i DGI Adventure Cup 2005. Det betyder at løbet er flyttet fra den vanlige termin sidst i maj til 27. august.

I modsætning til tidligere har vi i år valgt kun at have en distance på ca. 125 km.

Discipliner :

          MTB: asfalt/grus/terræn (75- 100 km).

          Løb: o-løb og andre kort- og kompasopgaver i skov, lidt asfalt (20- 30 km).

          Rulleskøjteløb: biveje, enkelte små bakker (10- 15 km).

          Vandaktivitet/svømning i søvand (600-1000m).

          Diverse opgaver

  Resultater efter 3. etape

 

Åben række

 

Team Fusion.dk                                      20 point                              

Team Cykkelshop                                   15 point                              

No Limit Fusion Holsteb ro                      12 point                              

mix række

 

Team Fjellraven                                       20 point

Team Tudefjæs                                       15 point

Team AIM/Kaisersport                            12 point

 

 

Den samlede stilling efter 3. etape

 

Åben række

 

Team Fusion.dk                                       60 point                              

Team Fusion.dk2                                    30 point                              

Team Team Cykkelshop                       27 point        

                     

mix række

 

Team Fjellraven                                       40 point                              

Team AIM/Kaisersport                            39 point

Team Friluftslageret                               35 point