Mossø

 

 

Mossø

 

Mossø er Jyllands største og Danmarks tredjestørste sø. Søen er på det nærmeste delt i 2, idet der er en tange ved Emborg Odde som næsten strækker sig helt over til sydsiden.    

 

Beliggenhed: Vest for Skanderborg på grænsen mellem Vejle Amt og Århus Amt.

 

Størrelse: Søen er ca. 10 km lang og ca. 2 km bred. Areal bliver ca. 1960 ha.

 

Dybde: I østlige ende af søen er dybde omkring 22 m., som gør at Mossø er blandt landets dybeste søer. I den vestlige ende er maksimumsdybden ca. 7 meter og må dermed betragtes som lavvandet.

 

Tilløb: Gudenåen har tilløb i den vestlige del af søen. Tåning Å har det største tilløb til Østlige del af søen nær Skanderborg.

 

Udløb: Gudenåen har også udløb i den vestlige del af søen. Blandt de vigtige vandløb som munder ud i søens østlige ende, kan jeg nævnte Illerup Å, Monnes Å og Bjegskov bæk.  

 

Fangster: Laks, søørred, regnbueørred, helt, smelt, gedde, sandart, aborre, hork, grunding, trepigget og nippigget hundstejler, skalle, rudskalle, suder, brasen, flire, knude og ål. Dog er Mossø mest kendt for sine søørreder,  

 

Mossø høre til blandt de søer i landet som kan tilbyde lystfiskeren flest mulige fiskearter.

 

Adgangsforhold: Adgangsforholdende er desværre ikke så gode. Lystfiskerne må benytte en lille offentligt stykke vej i søens østlige ende nær Fuldbro, eller ved campingpladsen på Hem Odde.

 

Sæson:

 

Søørred Marts – April samt oktober

Trolling med små blink og woblere

Sanart

Efter gydningen i juni 3 – 6 meters dybde

Senere på 6-12 metes dybde

Naturlig agn om sommeren.

Kunstagn om vinteren.

Aborre Året rundt

Stenede rev, skrænter og banker.

Gedde Maj – Nov.
Ål Jun. – Sep.

Fiskeri: Godt medefiskeri når der forfodres kraftigt.

 

Trolling med små blink og woblere  fanges søøred bedst, se bemærkning. 

 

 

Fiskerettigheder: Mossø Lodsejerforening. Gæster ved Mossø Camp Resort, kan traditionsmæssig fiske gratis.

 

Bemærkning: Der skal en dispentation til fra Århus amt hvis man ønsker at søsætte en båd med motor. Mossø Camp Resort har en bådrampe.