Kystfiskerens 10 bud

Kystfiskerens 10 bud

 

  1. Respektere fredningsbælterne ved å-udløb.

Fredningsbælter i saltvand

§ 2. Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra åers, bækkes og indvandes udmunding i havet, fjorde, indvande o.lign., når denne udmunding har en bredde på mindst 2 m. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindeligt dagligt højvande.

Stk. 2. I perioden fra 16. september til 15. marts, begge dage inklusive, gælder stk. 1 også for vandløb, hvor udmundingens bredde er mindre end 2 m.

Stk. 3. Fiskeri i et fredningsbælte er dog tilladt, når fiskeriet udøves i medfør af afgørelser om afløsning og statens overtagelse af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri i saltvand, jf. § 24 i fiskeriloven.

Stk. 4. Erhvervsfiskeres fiskeri i et fredningsbælte kan dog indtil videre fortsættes af pågældende fisker i august, september, oktober og november måned med ruser,

1) der er anmeldt og tildelt med fortrinsret,

2) der er bestemt til fangst af blankål, og

3) hvis fangståbning og arme vender mod strømmen.

 

Derudover vil jeg nævne at Fiskeridirektoratet har en liste over særlige regler om fredningsbælter.

 

  1. Respekter fredningstiden. Ved lov er farvede laks og havørreder i saltvand fredet fra 16. november til 15. januar. Evt. fangne fisk skal straks genudsættes. Kun sølvblanke fisk med løstsiddende skæl må hjemtages i denne periode.

 

  1. Respekter mindstemålene. Ved lov er der fastsat mindste mål for en del fiskearter. Fisk under mindstemål skal genudsættes straks uanset om fisken er lvende, skadet eller død. Se artiklen om genudsætning og genoplivning af fisk.  

 

  1. Vis hensyn ved færdsel i naturen. Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje og stier. Undgå at efterlade affald, flasker eller andet. Grav ikke sandorm på badestrande og vis i det hele taget hensyn overfor andre bruger af strandene.

 

  1. Stranden tilhører alle. Ingen – heller ikke klubber eller større selskaber – kan derfor frovente at have stranden for sig selv. Stranden eller, dele af den, må ikke afspærres. Men der kan være undtagelser ud for sommerhuse som er beliggende i 1. række eller andre som har grunde ned til vandet. Disse ejere kan have private strande.

 

  1. Begræns fiskeri med flere stænger. Opstilling af stænger spredt over et større stykke strand hindrer andre i at fiske.

 

  1. Vi hensyn ved parkering. Benyt så vidt muligt P-pladser. Undgå at spærre småveje. Hvor lokal trafik og landbrugs-kørsel ofte foregår. Benyt kun offentlige veje.

 

  1. Brug autoriserede ramper ved søsætning af joller- eller de egnede pladser på kysten. Det er nemmere og mere skånsomt mod naturen.

 

  1. Al overnatning skal foregå i logi eller på campingpladser. Det er forbudt at campere i telt, campingvogn eller mobil-home ved strandene og på P-pladser.

 

  1. Hold afstand til andre fisekere. Hvis man holder en god afstand til andre lystfiskere og ikke “gror fast” på en bestemt plads, er der bedre plads til alle.