Frie fiskepladser – Nordjyllands Amt

Frie fiskepladser Nordjyllands Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Bunken Klitplantage, Birkesø
  • Bunken Klitplantage, Lillesø
  • Lilleheden Klitplantage, Sø
  • Læsø, Horneks sø
  • Navn Sø
  • Rold Skov, Mossø
  • Rold Skov, St. Øksø
  • Tornby Klitplantage, Horsedammen

Bunken Klitplantage, Birkesø og Lillesø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/  her finder du et kort over området

 

Lilleheden Klitplantage, Sø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Læsø, Horneks sø

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Navn sø

 

Navn sø er en klarvandet lobelia sø på sansbund, der er meget næringsfattig. Fiskebestanden består af

Gedder

Aborrer

ål

og fredfisk (bl.a. skaller)
Arealet på Navn sø er 19,7 ha.

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Buderupholm/her finder du et kort over området

 

Rold Skov, Mossø og St. Øksø

Mossø er en brunvandet sø, hvor brinkerne er tørvemose. 

Her fanges aborrer, dog i et beskedent antal.

St. Øksø er en brunvandet sø, hvor brinkerne er tørvemose.

Her fanges

aborrer

og ål

St. Øksø har et areal på 32,3 ha

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Buderupholm/her finder du et kort over området

Tornby Klitplantage, Horsedammen

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Nordjylland/ her finder du et kort over området

 

Der er tidligere fanget ål og suder i Horsedammen.

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.