Frie fiskepladser – Bornholms amt

 

Frie fiskepladser Bornholms Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Borgedalssøen, Rø Plantage
  • Åsedam, Almindingen

  Borgedalssøen

 

Sted                                   Rø plantage

Fangst                              smågedder, Aborre, bækørred og skaller

Bemærkninng                 Der må ikke forfodres

Anvendes duftstof, majs, Power 

Bait, døde eller levende agnfisk.

Der anbefales at man begrænser 

antal af fangede fisk.

Åbningsdato                   01.01 – 31.12

 

Det er muligt at komme til søen for Kørestolsbruger, Køletolsbruger med ledsager samt Gangbesværede, men der er ingen handicaptoilet.   

                                              

Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Statsskovdistrikt

Frit fiskeri fra bredden.

   

Åsedam

 

Sted                                   Nordlige udkant af Skoven

                                            Almindingen

Fangst                              smågedder, løjer, ål og skaller

Bemærkninng                 Der må ikke forfodres

Anvendes duftstof, majs, Power

Bait, døde eller levende agnfisk.

Åbningsdato                   01.01 –

                                       31.12                                                               

 

Det er muligt at komme til søen for Kørestolsbruger, Køletolsbruger med ledsager samt Gangbesværede, men der er ingen handicaptoilet.   

 

Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Statsskovdistrikt

Frit fiskeri fra bredden.

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.