Fagudtryk, q-r-s del 2

 

Fagudtryk Q-R-S del 2

 

Smolt

Er en havørred- eller lakseunge, som efter to  tre år i åen begynder at blive blank og trækker mod havet. Smolten er omkring 20 cm lang.

Spinnefiskeri

Fiskeri med kunstrige agn, hvor man kaster agnen ud og spinder den ind med et fiskehjul.

Kunstige agn er f.eks. Spinder, wobler og blink. Effektiv til aborre og ørred i ferskvand samt makrel, torsk, hornfisk og havørred i saltvand..

Spinner

Kunstig agn, hvor et lille blad roterer omkring kroppen. Meget effektiv til bl.a. aborre og ørred.

Spinnere bruges ikke så meget i havet, da de kan være svære at kaste med.

Spinnere snor ofte linen, så der opstår knuder. .

Springlag

Opstår i dybe søer hen på sommeren. Lagdeling mellem varmt overfladevand og køligt, iltfattigt bundvand. Springlaget går i opløsning med efterårsstormene.

Springring

Lille spiralsnoet ring, som hægter f.eks. En trekrog til en pirk.

Steelhead

Regnbueørred, der opholder sig i eller trækker op i åen fra saltvand. Amerikansk fra den vilde regnbueørreds hjemland. Den er lynende blank, og regnbuens pletter ses kun på ryg- og halefinne.

Stinger

Eller fiskegalge hægter eller en bøjle til at transportere fisk i. Bruges meget under vadefiskeri. Stringeren trækkes gennem mund og gællelåg på den aflivede fisk.. 

Strandsø

En sø, der er dannet, ved en tange er vokset hen foran en bugt på kysten.