Fagudtryk, n-o-p del 1

 

Fagudtryk N-O-P del 1

Naturskovsstrategi

Milijøministeriets strategi (udarbejdet i 1992) for naturskov og andre bevaringsværdige skovtyper. Indebærer beskytning af og omlægning til naturskov.

Nedfaldsfisk

Er lystfiskerens navn på fisk, som netop har overstået gydningen, og som er magre og syltne. Udtrykket stammer fra årene, hvor havørrederne og laksene efter endt gydning skyller/svømmer tilbage til havet. Det er ikke god tone at tage nedfaldsfisk med hjem – madmæssigt ingen fornøjelse. 

Nedstrøms

Den del af et vandløb, der ligger nærmest udløbet. Det samme som “nedre løb”.

Nettonedbør

En vis andel af nedbøren fordamper. Den andel, som bliver tilbage, kaldes for nettonedbør

Nor

Vig eller indsnævring, der kun ved en snæver åbning står forbindelse med havet. Flere søer var tidligere nor, og har derfor bevaret betegnelsen.

Nymfe

Fluefiskernavn for døgnfluens lave, når den kort før forvandlingen til vinget insekt har udviklet vingeanlæg (“vingekasser”) på ryggen og stiger mod overfladen for at forvandle sig. Nymfe bruges i stigende grad i flæng om alle fluer, der er belastet til at fiske dybt i å og sø.

Opland

Betegnelsen for hele det landområde, hvorfra der sker afløb i form af grundvand, regnvand og spildevand til en sø eller et vandløb.

Opstrøms

Den del af et vandløb, der ligger nærmest udspringet. Det samme som “øvre løb”.

Oterfiskeri

Det vil sige fiskeri med paravaner – flydere – hvor der på linen er monteret et antal linier med agn langs kysten.