Der fanges fladfisk og makreller på århus Havn

Der fanges fladfisk og makreller på århus Havn

Den 22. september skriver TV2 Tekst-TV at det nu er muligt at fange makreller og fladfisk på Århus Havn.

At der kan fanges fladfisk i de inderste havnebassiner kan muligvis skyldes muligvis iltsvind i de dybere dele af Århus Bugt.