Trolling, dørgning eller blinkning – indledning

Trolling, dørgning eller blinkning – indledning

 

Hvor stammer navnet fra?

 

Trolling, som tidligere blev kaldt “blinkning” eller “dørgning”. Trolling er af engelsk oprindelse og betyder i denne forbindelse fiskeri med naturlig eller kunstig agn, der trækkes efter en båd.

 

Trolling eller dørgefiskeri (blink eller krog efter båd) har fundet sted lige så længe, der har eksisteret fiskere. Årtusindgamle afbildinger viser, netop at agnede kroge af ben og træ tidligt blev trukket efter primitive både.

 

Blinkning – blink efter båd. Allerede i 1800-tallet har man dørget laks og ørred herhjemme med stang, hjul og kunstig agn. Datidens fiskeri kaldes blinkning.

 

Dørgning anvendes stadig i afstandsregler for fiskeri med krog eller blink efter båd.

 

Dørgning, Blinkning eller trolling alle benævnelser anvendes dog stadig af fiskere.

 

Dørgning står stadig nævnt i afstandsreglerne. Reglerne om afstand findes i:

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 29. juni 2004 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand.

 

Bekendtgørelse nr. 1336 af 15. december 2004 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

 

I fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 270 af 1. maj 1999 er reglerne for trolling beskrevet. Den 1. oktober 1999 kom der nye regler for trolling eller dørgefiskeri.

 

Kystfiskernes had – de rovfisker

 

Grunde til denne stridighed er at trollerfiskeri er, at de trækker over et større område og fordi der kan fiskes med flere fiskestænger.

 

Men det er faktisk anderledes for fangstrapporterne viser at en gennemsnitstrollingfisker fanger 1-1½ fisk pr. trollingtur, og vejret sørger for at vedkommendege ture må aflyses. Det vil sige at en trollingfisker ikke fanger flere fisk end kystfiskere.

 

Størrelsen er til gengæld gennemsnitlig større.

 

En troller skal ligesom kystfiskeren have et godt solidt kendskab til fiskene, men udover dette skal vedkommende også kunne navigere sin båd ordentligt, så ulykker holdes nede på et minimum. Det er da heller ikke billig at være trollerfisker. Der skal udover at have en båd også en bådmotor til måske endda to, og der til diverse sikkerhedsudstyr samt evt. ekkolod. Derudover skal det også vedligeholdes.

 

Hvilke regler skal overholdes?

 

Overalt i Danmark er trollingfiskeri fra motordreven båd forbudt inden for en afstand af 100 m fra lavvandslinien.

 

Ved trollingfiskeri skal vedkommende være opmærksom på de faststående fiskeredskaber, så vedkommende ikke kommer til at ødelægge dem. Både trollingredskabet og båden skal holde en afstand af 75 meter fra disse faststående redskaber. Det er vigtig at huske, når vedkommende drejer sin båd.

 

Oterfiskeri det vil sige fiskeri med paravaner – flydere – hvor der på linen er monteret et antal linier med agn langs kysten er ligeledes altid forbudt.  

 

Det er forbudt at anvende selvstændige hjælperedskaber som skovle, pavavaner eller lignende herunder Planer board og oter til at spile redskabet ud til siden.

 

Særlig områder:

 

I følgende områder er der begrænsning på max 2 stænger pr. person – dog højst 4 stænger pr båd. I disse områder er det naturligvis heller ikke tilladt at spile linen ud til siden ved at benytte paravaner eller andre indretninger som beskrevet oven over, der monteres på fiskelinen. Men fiskeri med downrigger er tilladt i disse særlige områder.     

 

Holbæk Fjord

 

Trollingfiskeri forbudt.

 

Isefjorden

 

I Isefjorden syd for en ret linie fra Kongsøre Næbbe til Kyndbyværket. I Tempelkrogen er trollingfiskeri helt forbudt.

 

Køge bugt.

 

Et område fra Køge Sønakke til Brøndby Lystbådehavn mellem kysten og de fastsatte bundgarnsgrænser, som bl.a. tydeligt er vist på søkort over området.

 

Roskilde Fjord

 

Roskilde Fjord afgrænset ved en linie fra venstre mole ved Kulhuse til færgemolen ved sølager.

 

Øresund

 

Et område afgrænset i nord af en linie i retning mod øst fra fyret på Rungsted Havn, i syd af en linie i retning mod øst fra det østlige fyr på Vedbæk Havn og i øst af en linie tre sømil fra lavvandslinien (Lous Flak).