Trolling, dørgning eller blinkning – fiskene

 

   

Trolling, dørgning eller blinkning – fiskene

 

Hvor anvendes trollingfiskeri?

 

Uanset bopæl er der i Danmark ikke langt til den nærmeste kyst, og hvor der er mulighed for søsætning af båd, kan der også trollingfiskes.

 

Over alt i verden benyttes trolling. Der fiskes stort set efter alle slags rovfisk, lige fra aborre i 1-kg klassen til laks og ørreder samt havets sværvægtere i form af store tun og marlin.

 

Trolling foregår for det meste på havet og i fjorden. Husk dog lige at der er regler som skal overholdes. Det er ikke alle steder lovligt at anvende denne metode ej heller på havet og i fjorden. Det er ikke kun afstanden ind til lavvandslinen men der er større eller mindre områder hvor det er forbudt. Andre steder kan der være pålagt begrænsninger for antal fiskestænger.

 

Der kan også trolligfiskes på vore dybe søer efter gedder, aborre og sandart.  

 

På de fleste søer er det ikke tilladt at søsætte egen båd. De søer som Skov- og naturstyrelsen har rettigheder til er det som regel kun tilladt at fiske fra søbredden.

 

Fisken og dens sanser

 

Ud over syns-, føle-, høre- og sidelinje-sansen har fisk også en lugte- og smagssans. Normalt er fisk indstillet på at reagere på bestemte sanseindtryk, og det er disse en trollingfiskers opgave at prøve og efterligne, så han kan få fisken til at hugge.

 

Fisk som lever i det øvre vand bruger som regelen synssansen på grund af lysforholdet.

 

Fisk som jager deres bytte i springlaget – laget mellem øvre vand og bunden. Disse fisk vil jeg mene gøre brug af alle den sanser når byttet skal fanges, alt efter vandets sigtbarhed og der med lysets magt til at trænge ned til springlaget samt dybden af det øvre vand.

 

Fisk som fanger deres byttedyr i bundlaget har ofte et skægtråde, som sidder ved munden, som visse torskearter. Her i dybet er det naturligvis andre sanser der spilder ind, da lyset betegnes som ringe. Her vil fisken reagere primær på lyd, og lugtesansen.    

 

Men uanset fisken nu jager byttet vil samtlige arter gøre brug af sidelinjens evne til at opfange vibrationer.

 

Fiskens opholdssteder

 

Forskellige fiskearter trives i forskellige typer af vandmiljøer. De faktorer, som påvirker fiskens valg af opholdssted er bundforhold, dybde, strøm og vandtemperatur men også saltindholdet har betydning.

 

Derfor er vigtig for en trollingfisker at vide

          hvor der er grunde, banker og rev

          hvor strømmene flyder

          hvor der er undersøiske kilder

          hvor de dybe huller findes

          hvor der er undersøiske tunneldale

          hvor fersvandsstrømme udmunder

          hvor der findes kildevældsskrænter

 

Ud over det så vandre fisk afhængig af om de er på jagt efter byttet eller om de gemmer sig for selv at blive spist af rovfisk. Ud over det så flytter fisken også sig fra sin plads alt efter om det er vinter, forår, sommer eller efterår.  

 

Hvornår er det bedst for en trollingfisker?

 

Sommer ved fjorden

 

Ofte dårligt da de høje vandtemperaturer får fiskene til at søge ud på dybere vand. Ålegræs eller anden grøde, gør det vanskeligt at fiske effektivt i fjorden.  

 

Efterår, vinter og det tidlige forår

 

Den bedste tid for fiskeri i fjorden, En del ørreder vil i denne tid søge ind i fjorden, hvor vandet ofte er mindre salt.

 

Året rundt på havet

 

Der kan fiskes året rundt, dog specielt på Øresund, i Køge Bugt og Lillebælt, men der er visse regler som skal overholdes specielt på Øresund og Køge Bugt.

 

Bornholm rummer masser af muligheder for at fiske både laks og ørred i Østersøen.

 

 

 

 

Vinter

 

I vinterperioden søger fiskene ofte dybere vand. I Østersøen er der fanget laks og havørred helt ned til lige over bunden på 60 – 70 m vand. Kort sagt gælder det om at finde varmere vand. En dygtig fisker kan se det på afstand, da vandet vil have en farveforskel på overfladen. Det kan også være at bølgerne har en anden højde eller i nærheden af et strømskel, som ofte vises som lange blanke bånd på overfladen. Er båden udstyret med ekkolod, kan en temperaturmåler afsløre kolde og varme områder.

 

Temperaturen vil typisk ligge på ca. 4 grader.

 

Forår

 

I takt med at forårets kommen vil laks og ørred søge højere op. Laks og ørreder kan bedst lide en temperatur på ca. 8-10 grader, men kan sagtens opholde sig i både varmere og koldere vand.

 

Hvor laks og ørreder i vinterperioden vil typisk opsøge de samme områder vil de i foråret spredes over et større område af vanddybden.

 

Sommer

 

Om sommeren hvor vi i Danmark kan have vandtemperaturer på mellem 20 og 23 grader trives havørrederne bedre end laks.      

 

Om sommeren kan det være en fordel at søge efter koldere vandområder. Der skal måske ikke anden en 1-2 graders forskel til om vedkommende er heldig eller uheldig. Det er lettest at finde koldere vand ved at sænke et termometer ned i vandet og dertil kan downriggeren være til hjælp. Husk at det er nødvendigt at hive termometeret hurtigt op igen, så det varmere overfladevand ikke når at påvirke aflæsningen nævneværdigt.

 

Der findes også temperaturmålere som sender trådløst oplysninger om vandtemperaturen op til båden. Med disse er det muligt at aflæse temperaturen i en hvilken som helst dybde. I sommerperioden kan der godt være store forskel på temperaturen langt nede.

 

En ting kan man sige med sikkerhed og det er at både laks og havørred går efter byttet som gerne er fremad og opefter. Det vil sige at skal der fiskes efter laks og havørred må vedkommende hellere fiske lidt for højt end for lav. Er der ikke bid ved første stræk kunne vedkommende måske prøve en gang til bare lidt højre oppe. Anvender vedkommende ekkolod kan det være en fordel at fiske lidt højere end hvad tegningen viser.