Skjern å – Havørreder og Laks

Skjern å – Havørreder og Laks

Den 16. aug skrev TV2-tekst-tv. Stadig gode fangster af laks og havørreder på spinder, orm og flue.

Havørrederne skal især fanges langs bredderne, ved strømkanter og under udhængende grenværk.

Laksene derimod står gerne mere ved snævre, dybe, strømstærke patier som ofte dannet af den rige grødevækst.