Månedsarkiv: august 2005

Mange torsk og makrel – Ørresund

Mange torsk og makrel – Ørresund

Den 2. august skrev TV-2 tekst-TV at der var store fangster af torsk på ørresund. 100-200 på en dagfangst er normalt. Vægten ca. 2-3 kg, der fanges også torsk af størrelse 6-7 kg.

Derudover skrev de også at den sidste tids med hårde vesten vind havde presset store mængde af makrel i Sundet.

Den 16. august lyder der sadig meldinger om store fangster af makrel. 3-400 makrel på en dagfangst. Forsat gode fangster af torsk i Ørresund. Drivfiskeri er også en mulighed, men kastestanger giver flest fanster.

Skjern å – Havørreder og Laks

Skjern å – Havørreder og Laks

Den 16. aug skrev TV2-tekst-tv. Stadig gode fangster af laks og havørreder på spinder, orm og flue.

Havørrederne skal især fanges langs bredderne, ved strømkanter og under udhængende grenværk.

Laksene derimod står gerne mere ved snævre, dybe, strømstærke patier som ofte dannet af den rige grødevækst.

Frie fiskepladser – Ringkøbing Amt

Frie fiskepladser Ringkøbing Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

 • Klosterheden, Dollemosen

Dollemosen

 

Der er etableret en bålplads på området.

 

http://www2.skovognatur.dk/Klosterheden/

 

Det er mulig at få adgang til søen for Kørestolbruger, Kørestolbruger med ledsager samt Gangbesværede. Der forefindes handicaptoilet.

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

   

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.

 

Frie fiskepladser – Fyns Amt

Frie fiskepladser Fyns Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

 • Trente Mølle

 

Trente Mølle

 

Trente Mølle ligger mellem Faaborg og Brobyværk. Der er det tilladt at fiske i den øverste af de to store mølledamme. Her er der mulighed for at fange Skalle, Aborre og Karudse. 

 

Aborrer og karper bedes genudsat. Skaller bedes aflivet og fjernet.

 

Det er muligt at komme til søen for Kørestolbruger med ledsager og Gangbesværede. Her forefindes handicaptoilet.

 

www2.skovognatur.dk/Fyn/kort/topokort/trentefiskeri.htm

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

·         Gyldig fisketegn.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.

Kort over bølger og dønninger – opdateret

Kort over bølger og dønninger

 

Kort over bølger og dønninger er det noget som alle burde checker før man tager ud og sejler på vandet i en lille jolle.   

DMI kan vise vind, bølger, dønninger, strøm, temperatur, saltindhold for disse områder

 

 • Sydøstlige Østersø
 • Østersøen omkring Bornholm
 • Vestlige Østersø
 • Bælthavet og Sundet
 • Kattegat
 • Skagerak
 • Sydlige Utsira
 • Fisker
 • Tyskebugt

For følgende områder vises farvandsudsigter for Nordsøen i øvrigt

 

 • Tampen
 • Viking
 • Orkney/shetland
 • Fladen
 • Dogger

 

DMI har udarbejdet nogle fine kort som viser bølger-, dønninger- og strømprognoser for det kommende døgn. Der er data for hver 3. time.

 

Bølger bliver registreret fra 0,5 – 6 meter. For hver 3 time kan du se om bølgerne vokser eller aftager samt en animation af hele døgnet.

 

Femdøgnsprognose for farvandene

 

 • Østersøen
 • Indre Danske farvande
 • Skagerrak

 

Observationsliste

 

Dmi viser en liste over middelvinden i 10 meters højde ved et antal vejrstationer rund om i landet samt nogle i udlandet.

 

Det er trods alt ikke helt uvæsentligt at der hvor man havde tænk sig at skulle sejle er fare for bølger på optil måske 3-4 meter i højden.

 

I skal lige være klar over at den oplyste bølgehøjde er målt i “signifikant bøglehøjde”. Det svarer til gennemsnittet af den højeste tredjedel af bølgerne, målt fra bølgetop til bølgedal. Når man tager det i betragtning vil der for hver 100 bølger være mindst en, der er 70 % højere end gennemsnittet samt hver 10. bølge er en der er 30% højere.

 

Bølger og dønninger kan som oftest skabe kaos, når vinden skifter retning. For når vinden skifter retning, så dannes der et nyt bølgesystem. Det bevirker at det gamle bliver til dønning (gammel sø) og nye bølger opstår.

 

www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter.htm

Danmark dejligst

 

Naturlejrpladser i Danmark

Har man et par dage eller en weekend til rådighed, og kan man lide at sove primitivt i telt eller shelter i naturen, så byder Danmark faktisk på rigtigt mange gode muligheder.

Med bogen ‘Overnatning i det fri’ ved hånden, så er det hele smertefrit. Denne bog er en oversigt over primitive naturlejrpladser i Danmark, og der er mange, over 700. De fleste er gratis, mens nogle enkelte koster max 15 kroner. På de fleste pladser må man medbringe sit eget telt, men der findes også en del pladser, hvor man kan sove i shelter. Nogle pladser er helt primitive uden vand og toilet, mens man på andre pladser kan finde disse fasciliteter. Der er noget for enhver smag. I bogen er pladserne aftegnet på kort, og der en kort beskrivelse af de enkelte pladser, og hvordan man kommer dertil.

INFO

www.teltpladser.dk

   Stevns Natur Center

En rigtig dejlig plads finder man ved Stevns Natur Center ved Mandehoved. Mandehoved er et lille udhak i Stevns klint, hvorfra der er en fantastisk udsigt fra et mindre udsigtstårn. Mod syd kan man se Stevns kridtbrud, Stevns klint, og i horizonten også Møns klint. Mod nord kan man se helt til København.

 

Shelter ved Stevns Natur Center

Pladsen ligger fredeligt på et tidligere militært område ved rastepladsen Flagbanken. Der er meget grønt med masser af græs, der er bålpladser og der er bænke med borde.

Ydermere er der toilet, og i samme bygning er der en udstilling om fossiler fundet i Stevns Klint. Fra et udsigtstårn er der storslået udsigter mod nord og syd. På pladsen står også DMI´s vejrradar, og inde i vejrradarbygningen er der også en udstilling blandt andet om klinten og områdets flora og fauna.

Mandehoved er desuden et af de højeste punkter på klinten, der her omtrent er 40 meter høj.

Langs hele klinten kan man endvidere følge en trampesti.

Udsigt mod syd, Stevns klint med fyr og Møns klint.

Sådan kommer man til lejrpladsen

Fra København tager man S-toget til Køge. Herfra tager man det lokale tog mod Fakse ladeplads/Rødvig. I byen Hårlev deler dette tog sig, de bagerste vognsæt kører mod Rødvig, mens de forreste kører mod Fakse. Toget mod Rødvig er det du skal tage,ergo skal du være i de bagerste vogne fra Køge.  I Store Heddinge står man af toget. Herfra er der ca. 6 kilometers vandring til pladsen ved Mandehoved. Fra Store Heddinge vandrer man mod byen Sigerslev, hvor man drejer mod øst af Møllegårdsvej. Efter en god kilometer, når man Stevns kridbrud ( se herunder), og her drejes til venstre ad Hærvejen. Efter endnu en kilomter drejes til højre mod Mandehoved, og pladsen ligger for enden af vejen. Vejrradar og udsigtstårn kan ses på lang afstand.

NB: Det tager ca. 90 minutter med offentlig transport fra København til Store Heddinge, og derfra er der ca. to timer på gåben.

 

Stevns Kridtbrud, Til venstre anes Mandehoved.

INFO

Stevns Turistbureau www.stevnsinfo.dk

Stevns Natur Center   www.stevns.dk/snc

Stevns Klints Geologi

Stevns klint er ca. 20 kilomter lang, og er 41 meter høj på sit højeste sted (ved Stevns fyr). Klinten er kendt af geologer verden over, da det er det eneste sted i verden, hvor man tydeligt kan se overgangen mellem Kridt og tertiær tiden, den såkaldte kridt/tertiær grænse, 65. mio. år siden. Grænsen mellem de to geologiske perioder ses tydeligt ved et lag af fiskeler, der blev aflejret for 65. mio. år siden. Kridt/tertiær grænsen er spændende, da klimaet her blev betydeligt koldere, og man mener, at dinosaurerne uddøde på dette tidspunkt.

Klintens lag ses tydeligt, og nederst ses en aflejring af skrivekridt, der er dannet af meget små kalkskaller (coccolither). Over dette lag ses et tyndt lag fiskeler, der markerer grænsen til tertiær tiden. Over fiskeleret finder man en anden kalk aflejring bestående af kalk fra dyregruppen bryozoer. Dette kalklag er mere groft end skrivekridten og er aflejret i en koldere periode.

 

  Stevns klint ved Mandehoved.

Holtug Kridtbrud

Ved Holtug Kridbrud et par kilometer nord for Mandehoved kan man komme helt ned til stranden. Man skal følge en S-formet sti på sydsiden af det inaktive brud for at komme ned på stranden. Vandet er super lækkert her, meget klart, og der er også en del sandbund.

Badning ved Holtug Kridtbrud.

The End …….

Frie fiskepladser – Rinkøbing Amt

Frie fiskepladser Ringkøbing Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

 • Klosterheden, Dollemosen
 • Klosterheden, Moselyst
 • Kulsøen, Troldhede
 • Vinderup Skov, Dyrbergs Sø
 • Vinderup Skov, Hasselholt Dam
 • Vinderup Skov, Trængsel Sø

 

Dollemosen

 

Der er etableret en bålplads på området.

 

http://www2.skovognatur.dk/Klosterheden/

 

Moselyst

 

Der er ligeledes her etableret bålplads. Derudover er der en primitiv overnatningsplads.

 

www2.skovognatur.dk/Klosterheden/

 

Kulsøen

Efter brunkulsgravningens ophør, er Kulsøen opstået og der er foretaget en tilplantning af de nøgne arealer.

Kulsøen er et naturreservat for svømmefugle, så fiskeri i Kulsøen er kun tilladt i tiden 1.april til 30.september.

Der er frit fiskeri langs den sydligste halvdel af den østlige bred og ned til åens udløb i søen ca. 1/3 af den sydlige bred.

Der er gode muligheder for at fange Gedder.

Advarsel! I hele området er jordbunden ustabil, og der er fare for jordskred.  Færdsel udenfor stien skal ske med stor varsomhed.

www2.skovognatur.dk/Klosterheden/ 

 

Dyrbergs Sø

 

Ikke andre forbehold.

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Feldborg/

 

Hasselholt Dam

 

Ikke andre forbehold

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Feldborg/

 

Trængsel Sø

 

Ikke andre forbehold

 

www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Feldborg/

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.