Frie fiskepladser – Fyns Amt

Frie fiskepladser Fyns Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Trente Mølle

 

Trente Mølle

 

Trente Mølle ligger mellem Faaborg og Brobyværk. Der er det tilladt at fiske i den øverste af de to store mølledamme. Her er der mulighed for at fange Skalle, Aborre og Karudse. 

 

Aborrer og karper bedes genudsat. Skaller bedes aflivet og fjernet.

 

Det er muligt at komme til søen for Kørestolbruger med ledsager og Gangbesværede. Her forefindes handicaptoilet.

 

www2.skovognatur.dk/Fyn/kort/topokort/trentefiskeri.htm

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

·         Gyldig fisketegn.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.