Frie fiskepladser – Fyns Amt

Frie fiskepladser Fyns Amt

 

Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere, enten som frit fiskeri eller betalingsfiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet.

 

  • Søen i Vestermoseskoven ved Ejby
  • Trente Mølle

Søen i Vestermoseskoven ved Ejby

 

Søen i Vestermose skov er knap en ½ hektar stor, og den ligger midt i skoven. Man kommer til søen ved at gå eller cykle – enten fra p-pladsen ved Ejby Rådhus eller fra Solvænget. Der er knap 1 km fra p-pladsen ved rådhuset til søen.

 

www2.skovognatur.dk/Fyn/oplev/lystfiskeri%20ved%20Ejby.htm 

 

Trente Mølle

 

Trente Mølle ligger mellem Faaborg og Brobyværk. Der er det tilladt at fiske i den øverste af de to store mølledamme. Her er der mulighed for at fange Skalle, Aborre og Karudse. 

 

Aborrer og karper bedes genudsat. Skaller bedes aflivet og fjernet.

 

www2.skovognatur.dk/Fyn/kort/topokort/trentefiskeri.htm

 

Regler for lystfiskeri – om Frit fiskeri

·         Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande må 
du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker. 
Det gælder med mindre andet er 
tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

·         Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.

·         Det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly.

·         Der må ikke anvendes forfodring.

·         Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.

·         Af hensyn til smitterisiko og uønskede spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

·         Gyldig fisketegn.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger. Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

 

Husk at der i sommerperioden kan være risko for skovflåter i skoven – se evt. min artikel herom.