DGI Adventure Race Cup 2005

DGI Adventure Race Cup 2005

 

DGI afholder igen i år en serie Adventure Races knyttet til de fire årstider. Det er i lighed med sidste år fire løb af en dags varighed, placeret forskellige steder i landet.

 

11-12/2        “Kapenhøj Adventure Race”                  DGI Karpenhøj                   1. etape

30/4              “DGI Bornholm Race 2005″                   DGI Bornholm                    2. etape

27/8              “Køng Multisport 2005″                           Køng Idrætshøjskole         3. etape

7-8/10            “Efterår”                                                    DGI Ribe Amt                     4. etape

 

Nøgleordene i DGI Adventure Cup er:

 • Holdsamarbejde  
 • Fysisk udfordring
 • Orientering
 • Færdsel i naturen/landskabet   
 • Alsidige færdigheder

Faste discipliner:

 • MTB
 • Løb
 • Orientering

Derudover minimum en af følgende discipliner:

 • Vandaktiviteter: kano/kajak, svømning…
 • Klatre-/rebaktiviteter
 • Skydning
 • Rulleskøjteløb
 • Andre aktiviteter.

Løbenes varighed:

 • max 15 timer (cut-off tid) varierer fra afdeling til afdeling

Fælles regelsæt / retningslinier

 • Et hold består af 3 personer
 • Der kan stilles op i følgende kategorier: Mix række (blandet herre/kvindehold eller rent kvindehold) og Åben række (herrerække)
 • Der kan ændres i holdopstillingen fra løb til løb. (Dog kan et hold ikke skifte mellem de to rækker undervejs i cuppen)
 • Alle deltagere skal være minimum 18 år (der gives ikke dispensation).
 • Al deltagelse sker på eget ansvar.
 • Ved hver afdeling gives der point i åben række og mix række efter følgende system:

·         1.pl: 20 point

·         2.pl: 15 p

·         3.pl: 12 p

·         4.pl: 10 p

·         5-10.pl: 8-7-6-5-4-3 p

·         Resterende gennemførte hold: 2 p

 • Det tilstræbes at den rækkefølge holdene kommer i mål også er slutplaceringen. Eventuel straftid afsones undervejs. Kan dog af parktiske årsager variere fra løb til løb.
 • Der kan være cut-off tider undervejs i løbet og ved løbets afslutning. Når et hold ikke til en post inden cut-off regnes holdet som ‘ikke gennemført’, men kan i de fleste tilfælde fortsætte uden for konkurrence.
 • Der må ikke ydes support undervejs i løbet.
 • Under løbet skal holdet være samlet medmindre andet bliver angivet.
 • De gældende færdselsregler skal overholdes under løbet.
 • De udleverede holdnumre skal bæres synligt på overkroppen under hele løbet.
 • Der må kun benyttes kortmateriale udleveret af løbsledelse.
 • GPS eller andet elektronisk navigationsudstyr må ikke anvendes.
 • Der er ikke forplejning under løbet, kun vanddepoter.
 • Affald og andet må ikke smides i naturen men skal afleveres ved bemandede poster eller i skraldespande.

De enkelte afdelinger kan herudover have tillægsregler.

Udstyr:

Se de enkelte afdelinger.