Månedsarkiv: juli 2005

Adfærdsregler ved fiskevandet

Adfærd ved fiskevandet

Ud over den regulære og indiskutable lovgivning findes der et antal uskrevne regler for, hvordan man som lystfisker opfører sig ved et fiskevand. Regler, som sikrer, at alle får en
god oplevelse under fisketuren, og at ingen generer hinanden under fiskeriet.
De vigtigste er listet herunder. Som altid gælder det dog, at man kan komme endog meget langt med sin sunde fornuft.

Fisketegnet

Alle lystfiskere – uanset nationalitet – skal i dag være i besiddelse af et gyldigt fisketegn, førend de må drive fiskeri i danske vande. Det siger derfor sig selv, at man aldrig påbegynder sit fiskeri, førend fisketegnet er indløst. Og at man altid bærer det på sig under fiskeriet. Ved at løse fisketegn er man med til at sikre fiskeplejen ved de danske åer, søer og kyster, så der også fremover er fisk at fiske efter. Fisketegnet er således hjælp til selvhjælp, og danske lystfiskere ser strengt på kolleger, der unddrager sig denne beskedne udgift og dermed snylter
på fiskebestandene. Bemærk i den forbindelse, at det obligatoriske fisketegn kun giver ret til fiskeri med stang og line – ikke faststående redskaber som garn, ruser og krogliner.

Hensynsfuld parkering

Allerførst gælder det om at parkere sin bil, så den ikke holder i vejen for andre. Hensynsfuld parkering er naturligvis specielt vigtig, dersom man har en lang bådtrailer eller campingvogn bag bilen! Under selve fiskeriet skal man altid tage hensyn til sine medfiskere. Gode kolleger er guld værd og skal derfor behandles godt! Det kunne jo være, de lå inde med et godt tip om det lokale fiskeri. Det skal præciseres, at camping per definition er forbudt overalt i Danmark – med autoriserede campingpladser og enkelte større rastepladser som eneste undtagelser. Dette gælder enhver form for overnatning i telt, bil, campingvogn eller autocamper.

En plads i køen

Respekter altid andre fiskere og hold god afstand til dem under fiskeriet. Er der kø ved en bestemt fiskeplads, så stil op bag i rækken og vent, til det bliver din tur. Gå aldrig ind foran andre, som er i færd med at fiske vandet. Fisker man fra båd, så tag hensyn til andre fiskere inde på bredden. Sejl i en stor bue uden om dem, så du ikke forstyrrer deres fiskeri. Som bådfisker har man alligevel så meget andet vand at fiske i, at man ikke behøver konkurrere med kystfiskerne.

To stænger per mand

Lad være med at besætte kyst-, sø- eller å bred med rækker af fiskestænger. To stænger per mand er nok og acceptabelt ifølge dansk lystfiskerkultur. Flere stænger er ildeset, da de spærrer for andres fiskeri. Vi fisker jo for vor fornøjelses skyld – ikke for at leve af fangsten.

Undlad ligeledes at belejre en særligt god fiskeplads. Fisk pladsen igennem og lad andre komme til, hvis der står nogle og venter. Det gælder ved de mest populære vandløb, at man bør drive et såkaldt ‘bevægeligt fiskeri’, hvor man stille og roligt fisker sig nedover en strækning.

Hensyn til fuglelivet

Det gælder også om at respektere dyrelivet. Ikke mindst fuglene har brug for fred og ro, når de forår og forsommer har æg eller unger i reden. Hold dig derfor i videst muligt omfang borte fra sivskove samt småøer og holme, hvor fuglene holder til. Resten af året vil fuglene være meget glade, hvis du undlader at smide kasseret fiskegrej og andet affald i naturen!
Ikke mindst kasseret fiskeline har været skæbnesvangert for mange fugle, som er blevet viklet ind i det. De dør helt enkelt en pinefuld død – af sult.

Mindstemål

Det siger sig selv, at man som lystfisker overholder de gældende regler til punkt og prikke. Undermålsfisk genudsættes straks og så skånsomt som overhovedet muligt – også selv om de ikke ser ud til at kunne overleve. Loven gør ingen undtagelser på dette område.
Selv en død eller døende undermålsfisk skal således omgående genudsættes, så man ikke mistænkes for ulovligheder.

Fredning

De i skrivende stund gældende fredningstider og fredningszoner kan du se på fiskemagasinet. Man skal dog være klar over, at begge dele løbende justeres og tilpasses de rådende forhold. Det er derfor op til hver enkelt lystfisker selv at holde sig orienteret om de aktuelle bestemmelser. Det er også den enkelte lystfiskers ansvar at kontrollere, at han eller hun ikke fisker inden for gældende fredningszoner ved udmundingen af åer og bække.

Artikelkilde: www.fiskemagasinet.dk

 

 

 

Race Across America (RAAM)

Sølvmedalje og Rookie of the Year-pris til Chris MacDonald i verdens hårdeste sportsbegivenhed.

 

Som den første fra Danmark, rullede Chris MacDonald over målstregen på en imponerende 2.plads i verdens hårdste sportsbegivenhed, Race Across America (RAAM), i tiden 10 dage, 2 timer og 1 minut – mere end 6 timer foran den nærmeste konkurrent.

 

 

Kun 11 ud af 25 solo-ryttere gennemførte de 5000 km non-stop på cykel gennem Mohave ørkenen, over Rocky Mountains og ad endeløse amerikanske highways tværs over USA fra San Diego på vestkysten til målstregen i Atlantic City på østkysten. Udmattelse, dehydrering og en tragisk dødsulykke var blandt årsagerne til at mere end halvdelen af rytterne måtte udgå.

 

At RAAM ikke er til at spøge med måtte Chris MacDonald sande allerede på løbets 1. dag, hvor rytterne rammer Mojave ørkenen med temperaturer på op mod 47 graders varme. MacDonald rammes af hedeslag og er tæt på at måtte udgå. Han er af cyklen i flere timer, hvor han bliver nedkølet og behandlet. Enhver podieplacering synes langt uden for rækkevidde.

 

 

“Vi må nok indse, at en podieplacering er umulig nu. Nu handler det bare om at gennemføre og nå til Atlantic City!”, vurderede crew chief Dan Cline, da Chris sætter sig op på cyklen igen efter en flere timer lang pause og behandling.

 

Men Chris demonstrer sin råstyrke. Han havde planlagt at slå til i bjergene, så det gør han – selvom benene hviner af smerter og kroppen skriger på søvn. Det blev til en rekord hurtig klatring op ad den legendariske Wolf Creek i Colorado (én af stigningerne i Rocky Mountains), og Chris er igen med i kampen om medaljerne. Da vi kører ud af Rocky Mountains har Chris kæmpet sig op på en imponerende 3. plads.

 

“Min plan var at angribe på Wolf Creek, der er en af de legendariske stigninger i løbet”, fortæller Chris MacDonald, og fortsætter “Det tog en hel dag at få gang i benene igen efter oplevelsen i ørkenen, men da jeg ramte Wolf Creek om aftenen og begyndte at klatre kunne jeg mærke, at benene var med igen.”

 

Men kort tid efter sætter trætheden for alvor ind og efter en stejl nedkørsel kommer Chris op på siden af følgevognen og konstaterer tørt:

 

“Ok, nu véd jeg, at man faktisk godt kan falde i søvn mens man cykler! Flere gange på nedkørslen vågnede jeg brat, så jeg må have sovet,” fortæller MacDonald sit crew med slet skjult frygt i stemmen. Dette års tragiske dødsulykke (den 2. i løbets 23-årige historie) var netop et resultat af, at rytteren, Bob Breedlove, var faldet i søvn og var drejet over i den modsatte vejbane, lige ud foran en bil. Han blev dræbt på stedet.

 

Allerede halvvejs inde i løbet havde Chris sat rekorden for mest tid af cyklen blandt favoritterne. I tæt samarbejde med søvn-forskere på University of Arizona, hvor MacDonald opholdt sig på træningslejr inden RAAM, havde han allerede fra starten planlagt flere og længere sove-pauser end nogen anden i løbet. Samtidig blev Chris registreret for de hurtigste gennemsnitshastigheder mellem tidsstationerne – “Ja, hvis man er af cyklen så meget som jeg faktisk var, så er man jo nødt til at køre til, når man så endelig er på cyklen!” siger Chris MacDonald med et glimt i øjet.

 

Hele tiden tog Chris tid fra rytterne foran og lagde stadig større afstand til rytterne bag ham. Men så ramte vi hedebølgen i Missouri…

 

Igen måtte Chris til behandling i mobilhomet og tabte værdifuld tid til konkurrenterne. Igen måtte han kæmpe sig op – først til en 3. plads og så til en 2. plads. Det var ganske enkelt fænomenalt kørt!

 

 

Alle snakkede om ‘the sensational Rookie’ og efter  10 dages ufattelige strabadser på de amerikanske highways og en skadet achillessene, der gør det næsten umuligt at bruge højre ben til at cykle med, er det en bevæget Chris MacDonald, der kører over målstregen i Atlantic City og bliver hyldet med en sølvmedalje og den prestigefyldte rookie of the year-pris mens den danske nationalsang lyde ud over podiet og strandpromenaden i Atlantic City.

Advarsel – pas på fjæsingen

I Sæby Havn, og formodentlig også andre steder ved østkysten, hvor det er eftertragtet at fiske fra moler og kajer, er der lige nu store chancer for at fange den giftige fjæsing.

Lystfiskerne ved Sæby og Omegns Lystfiskerforening advarer uerfarne lystfiskere, efter flere tilfælde hvor fiskere har grebet fat omkring den meget hugvillige men giftige fjæsing. Det er fiskeriet efter makreller, der lige nu lokker mange turister til, og det er ofte disse lystfiskere, der kommer galt af sted.

Får man en fjæsing på krogen, er det klogt at afkroge den med en tang. Man skal for alt i verden undgå at komme i nærkontakt med de giftige pigge som sidder både i rygfinnen og på hvert gællelåg. Et stik af fjæsingens pigge er som oftest ikke livstruende, men man bør søge læge.

Fjæsingen gemmer sig nedgravet i sandbunden og det er derfor også en god idé, at have badesandaler på, hvis man går rundt i vandet.

www.sportfiskeren.dk 19.07.2005

Hvad går indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegnet til

Hvad går indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegnet til

 

Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til ca. 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje.

 

Fiskeplejen bliver planlægt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer. Indsatsen foregår især på følgende områder:

 

 • Udsætning af laksefisk
 • Udsætning af ål
 • Udsætning af fisk i søer (især ørreder, ål og gedder)
 • Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk
 • Forskning, rådgivning og administration
 • Restaurering af vandløb

 

Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel.

 

Der bliver udsat store mængder af ørred, andre laksefisk og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger.

 

Udsætningsplaner

 

Fiskepleje i vandløb har traditionelt været koncentreret om ørred. Ørreden er i dag den fisk, som der bliver udsat flest af. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt udsætningsplan, som resulterer i, at der bliver udsat præcis det antal fisk, som man forventer kan trives i vandløbet. Dette sker ud fra kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og eventuelt størrelsen af den naturlige ørredbestand.

 

Vandløbsforbedringer

 

Omkring 98 % af vore vandløb er gennem tiderne blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. I de senere år er amter og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, udlægning af gydegrus mv. Mindre foruering har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreden, som kræver rent vand for at kunne trives. De sidste 10 – 15 år er der således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder. Forbedringerne har betydet, at der i dag er blevet etableret ynglende ørredbestande i mange vandløb og udsætningerne er derfor unødvendige.

 

Ørredbestandene er i fremgang

 

Forbedringer i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbsrestaureringer har medført, at ørredbestandene er blevet større – også de naturlige bestande af ørredyngel. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande, og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestuering for at fremskynde dette store arbejde.

 

Tag børn evt. hele familien med på fisketur

 

Tag børn evt. hele familien med på fisketur

 

Her i sommerferien er det oplagt at tage børnene med på fiskeri.

 

Til at starte med vil børn være vilde med at komme med ud og sejle. 1 – 2 år senere vil de selv gerne fiske lidt.

 

Små børn elsker at fiske med net eller fiske efter krabber. Det kan både være drenge og piger.

 

Der skal såmen ikke det store udstyr til. En kæp, bambuspind eller lign., som fiskestang. Linen kan være af bomuldsgarn, sidst men ikke mindst binder man en klemme fast til at en blåmusling kan hænge fast. 

 

Det behøver ikke altid at være på molen, eller badebroen.  Det kan meget nem lade sig gøre fra en gummibåd. Jeg er sikker på at det kan barnet eller evt. flere dog nok max. 2 få timer til at gå med. Alt efter hvor gammel barnet eller evt. børnene er, har han/hun eller de måske skifte mellem følgende ting:

 

 • Fiske med net
 • Fiske med stang
 • Studere fangsten
 • Måske ro lidt
 • Evt. svømme lidt

Ting der skal huskes:

 

 • Fiskenet
 • Fiskestang (blåmusling som madding er bedst)
 • Gummibåd
 • Badetøj
 • Balje til fangsten evt. en spand til fars fangst.
 • Ankertov eller evt. en strik til at binde om fars liv.
 • Madpakke og drikkevarer til lang dag
 • Husk at smøre alle godt inde i solcreme (bedst en der er vandbestandig) – det må gerne være helt hvid på arme og ansigt. Husk næsen. (tag flasken med så I alle kan blive smurt en til 2 gange mere alt efter hvor lang til i skal være ved stranden)

Sikkerhedsudstyr:

 

 • En stor balje er fint , men den vejer også godt hvis den fyldes op med vand.   
 • Redningsvest pr. barn. Et barn kan drukne på ganske lidt vand.
 • Bedst med pålandsvind og nok ikke for kraftig blæst så forstyrres far nok heller ikke så meget.

Mor kan hygge sig på stranden i solen evt. med en god bog eller et godt blad.  Mor kan måske passe på madpakken og drikkevare til frokosten. Senere kan der måske være mulighed for kage og saftevand til mor og børnene samt evt. far. Det kan jo tænkes at far ikke har tid.

 

NB! Det kan da godt tænkes at det er både mor og far der fisker i nogle familier. Andre familier er det måske kun mor der fisker.   

 

Husk! At sætte krebs og smådyr ud igen inden i tager hjem.