Vapper, en legeplads for dykkere

I de baltiske lande befandt sig under kommunisternes styre en ret stor fiskeflåde. Mange af disse skibe havde karakter af egentlige fiskefabrikker der var i stand til at støvsuge Østersøen for fisk. Nok meget smart hvis man skal brødføde en hel nation af sultne arbejdere. Men ud fra et bæredygtigt fiskeris synspunkt, var det knapt så godt. Ud over at kunne levere mad til folket, var der undertiden også trawlere der blev bygget som radioovervågningsskibe. Status som civil trawler kunne dermed udnyttes til at komme tættere på de gamle modstandere uden at vække for meget opsigt.

Netop i den forbindelse er jeg stødt på et interessant rygte omkring Vapper. Jeg har snakket med nogle gamle garvede vragdykkere der dykkede på den kort tid efter den gik ned. De undrede sig over at den havde et forholdsmæssigt stort og veludstyret radiorum. Et almindeligt fiskeskib har behov for grej til vejrmeldingen og til at finde fiskene med. Men her var tilsyneladende plads til langt mere end det. Det er derfor nærliggende at forestille sig at Vapper i sin tjenestetid havde både civile og efterretningsmæssige formål.

Ved kommunismens og jerntæppets fald i slutningen af firserne, blev der pludseligt en stor mængde overskuds skibe. Fartøjer af civil karakter og reelle militære formål blev solgt ud for at hjembringe lidt valuta til de hårdt trængte lande. Nogle steder blev de genanvendt i deres oprindelige formål. Andre steder som f.eks. Cuba og Cayman øerne blev de tidligere østlands krigsskibe sænket med det formål at tiltrække mere dykkerturisme.

D. 13 oktober 1994 blev Vapper solgt til Ibson Trading i Dubai, Forenede Arabiske Emirater til nedskrotning. Som nedslidt fiskefabrik var den usælgelig i almindelig handel og man havde derfor større gevinst i ren skrotværdi. Ophugningen skulle foregå i Indien. Dér er vokset en storindustri op på dedikerede strande, hvor der foretages nedbrydning af kasserede skibe. Dels er de stedlige myndigheders syn på arbejds- og miljøforhold meget tilgivende, dels er arbejdskraften tilstrækkelig billig. Skibene bliver simpelthen sejlet for fuld kraft op på stranden til de står grundstødt. Så går man i gang med at skære dem i småstykker. Det blev det russiske selskab RaffTransFlot der fik opgaven at bugsere Vapper fra Estland til sin endelige destination… Ud fra hvordan de løste opgaven må man sige at det bestemt ikke var raffineret transport de tilbød, men set med dykkeres øjne alligevel ganske flot.

Vapper havde været under bugsering i et par dage, da uheldet indtraf om natten til den 19 december 1994. Slæbetrossen knækkede og den begyndte at gå ukontrolleret i søen. Skibet drejede så den ikke længere tog bølgerne ret på. Vejret var relativt hårdt, så der gik ikke lang tid førend Vapper begyndte at blive overskyllet. Det fik hurtigt skroget til at oversvømme og den sank i en opretstående stilling.

I begyndelsen kunne man finde det nye vrag uden nogen instrumenter, man behøvede blot at sejle hen til de to mastetoppe der stak 2 meter op ad vandet. Selv om det nok ikke var Ibson Trading’s plan, virkede det som om at man havde skræddersyet uheldet til dykningsbehov.

Efter et stykke tid besluttede de svenske myndigheder desværre at pålægge vraget med et dykkerforbud, dette varede fra august 1995 til august 2000. De der ansøgte om en særlig dykningstilladelse, blev afvist med begrundelsen, at myndighederne frygtede at dykning på vraget skulle frigøre en olieforurening fra skibet.

Når man dykker vraget i dag stikker mastetoppende ikke længere op ad vandet, men det syntes også at være det eneste større tab der er forekommet på 7 år. Naturligvis er der steder hvor Vapper ikke er 100% intakt, men det bidrager blot til den rigtige vragstemning.

For de som ønsker at have et godt vragdyk, enten som fornøjelse eller uddannelse er Vapper en fremragende option. Den tilbyder de samme muligheder som Johannes L, se vragartiklen for denne andetsteds.

Her er alting bare større og opretstående. Gode penetreringsmuligheder, respektabel størrelse og mulighed for at øve forskellige former for fototeknik.

FAKTA

 • Navn: EK-7508 Vapper
 • Position: 55:14,425N 12:48,155Ø
 • Datum wgs84
 • Område: Udmundingen af Østersøen, syd for Falsterbro
 • Vragtype: Stor hæktrawler / fiskefabrik

Tekniske data

 • Byggeår og sted: 1974, Wolkswerft Stralsund, Tyskland
 • Længde: 101,83m
 • Bredde: 15,22m
 • Tonnage: 3019,18 reg.t.
 • Nationalitet: Estisk

Dybder

 • Max dybde 27m
 • Min dybde 6m

 

Seværdigheder: En tur henover agterdækket vil lede til interessante nedstigningshuller for en penetrering i selve fiskefabrikken. Der står det hele komplet med transportbånd. Vær forsigtig så du ikke forstyrrer det lag af mudder der ligger overalt. I broen og beboelseskvarteret kan man også svømme en tur indenfor. På fordækket er der en ca. 5 meter dyb skakt der leder ned til de forskellige etager på skibet. En generel svømmetur rundt på skibet vil byde på fine oplevelser for alle dykkere. Der står stadigt alverdens spil, trapper, lastebomme og andet godt på vraget

Dykkersikkerhed: A flag skal naturligvis føres og ved penetrering skal guideline anvendes.

Sigt: varierende fra 2 til 15m. Øverste vandlag kan være grumset, men sigten bliver bedre når man går dybere.

Strøm: Der kan forekomme strøm på stedet, men er generelt svag.

Foto: På dage med meget grums i de lave dybder, kan man lave gode billeder i fiskefabrikken og ved andet penetration. Overbygningen byder på interessante strukturer som god baggrunds kulisse for rigtige vragbilleder.

Fauna: Let muslingebegroning.

Dykkercentre: Vraget kan ofte dykkes med Malmø Sports Dykker Klub. Se www.msdk.se under linket “Stromboli”