Efterår på Kysten

 To havørreder på brudefærd der huggede med 15 min. mellemrum

Efteråret er for alvor ved at komme i gang. De sidste dage har budt på kraftige
vinde og lave temperaturer og træernes løv kæmper nu for alvor for at bevare
deres status.

Efteråret markerer ligeledes at kysten for alvor er kommet i gang. I skrivende
stund er der gode chancer for at få sit livs havørred på næsten alle pladser.
Fiskene trækker mod ferskvand og dette træk foregår mange steder langs med land. Havørreden raster ofte på oplagte pladser som muslingerev, odder eller områder hvor to-meter kurven skærer tæt under land. Udmundinger af fjorde er klare hotspots, men det er slet ikke udsædvanligt at møde havørreden på pladser der selv i det hektiske forår ikke har kastet fisk af sig.

Stevns har givet utrolig mange flotte fisk i de seneste 4 uger. En god kammerat fik således sit livs fisk på 5.5 kg der tog en lille Falsk Mudler fisket forenden af et langt tyndt forfang på klasse 7 udstyr. En sådan fisk glemmes aldrig og det var en kæmpe fornøjelse at følge fighten og derpå lande den flotte fisk. Stevns er tit et af de steder der høres først om når det gælder efterårets storfisk og det plejer at være en udmærket regel, at når først Stevns har kastet de første store efterårsørreder af sig, er resten af Sjælland ved at komme i gang. Hvad det skyldes ved jeg ikke, men det forholder sig ofte sådan.

Farvet havørred et stykke over de 60 cm

Havørredfiskeriet er i den komne tid et udpræget dagsfiskeri. Morgen og aftenfiskeriet er stadig generelt døgnets bedste tidspunkter, men fiskes der udelukkende efter de store gydevandrere har jeg altid haft bedst held i midt på dagen. Dog skal det nævnes at morgenfiskeriet af og til har været helt fantastisk. Dette er specielt sket i områder hvor en gruppe farvede fisk har taget ophold i længere tid.  

Disse store, farvede fisk er ikke specielt interesserede i at jage, men det betyder bestemt ikke at de ikke kan fanges. Fiskeriet kan tit være noget underligt noget. Den ene dag falder fiskene for næsten alt de bliver præsenteret for, den næste dag er de derimod stort set umulige at fange og viser sig i høje spring der kun gør frustrationen over de udeblevne hug større. I år har det heldigvis ikke været så svært – indtil nu. De fisk jeg har fået har hugget meget kontant og flere af dem har haft fluen begravet helt nede i svælget. Det virker også som om der er flere farvede fisk end hvad der ellers normalt er langs de Sjællandske kyster. Flere ture har kun givet farvede fisk og der har været meget langt mellem de helt blanke fisk der som bekendt er det foretrukne bytte.

Et sæt fluer der alle har givet fisk i dette efterår

I efteråret bruger jeg to typer fluer: de mere imiterende og de direkte provokerende. Tit er det sådan at det er sidstnævnte gruppe der fisker overlegent og det er ofte et hot orange eller lyserød sag der sidder i enden af forfanget frem for en mere traditionel, imiterende flue. Det betyder dog ikke at den første gruppe fluer skal gå i glemmebogen. Der er dage hvor ørreden viser sig dovent og uinteresseret. Sådanne dage er nærmest “umulige” og her kan en lille diskret Grå Frede eller Red Tag Palmer i små størrelser rede dagen.