Sløj weekend i Øresund

Fiskeriet i weekenden var præget af meget vind og ikke så mange fisk. De småbådsfiskere som jeg har talt med fortalte at der er kun fanget enkelte over 10 kg, og heller ikke ret mange små fisk.

På turbåden Susan, som normalt ikke dyrker bulefiskeri, har Anders Christensen fanget sæsonens indtil nu største torsk. Anders som normalt ikke er at finde med en fiskestang i hånden fangede en torsk på 23,75 kg og 123 cm.

Flere af turbådene melder om mange fisk oppe i vandet, hvilket ofte er ensbetydende med at det i løbet af kort tid giver et rigtig godt fiskeri.