Speedbådskørekort

Der har siden 1. juni 1999 været en regel som betyder at, førere af planende både med en bruttotonnage under 20 og med længde og fremdrivningseffekt som anført nedenfor, skal være i besiddelse af et speedbådskørekort.

Desuden skal alle førere af planende både med en længde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW (26Hk) eller derover, være i besidelse af et speedbådskørekort.

Indtil 1. juni 2002 har der været en undtagelse for personer som har ejet eller været bruger af en planende båd, men nu gælder det alle.

Hvis du ikke er interesseret i at betale “flidspræmie” på kr. 1500,- for at sejle uden kørekort, så kontakt den lokale sejlklub eller lignende, hvor de arrangerer kurser.

Det koster normalt 700-1000,- og tages i løbet af en weekend, eller 3-4 aftener.

Føreren af båden skal være i besiddelse af et speedbådskørekort hvis motorkraften i kW, overstiger bådens længde x2 plus 3.

1 kW svarer til 1,36 hk

Eks. Føreren af en båd på 16 fod (4,8m) skal have speedbådskørekort hvis motoren er større end 4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 kW (35 Hk)

Nedenstående graf viser, hvornår der er nødvendigt med et speedbådskørekort.

Yderligere oplysninger: www.fuldskruefrem.dk/speedbaad.htm og hos Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00.