Munkholmbroen

“Under broen” er et lille let dyk, hvor man dykker direkte under broen.

Et dyk på max. 7 meter. Flot naturdyk mellem bropiller fyldt med muslinger og søpunge, samt et flot skær ned mellem pillerne på en solskinsdag.

 

Flot søstjerne ved sprække                              Mellem bropiller

Gå ned langs stien ved siden af p-pladsen og fortsæt langs vandet til I står midt under broen.

 Man går i vandet under broen og svømmer direkte ned over en lille skrænt og rammer så ind i bropillerne på 3-4 meters dybde.

Bunden er fyldt med små muslinger, og når man nærmer sig pillerne er der rigtig mange flotte søstjerner. 

Vandmand og søpunge

Der er mulighed for at svømme igennem pillerne og her er er fyldt med muslinger og flotte søpunge, samt enkelte krebs og rejer, og kutlinger liggende på bunden rundt omkring.

Tag en lygte med, for at få de flotte farver frem mellem bropillerne.

Det er også muligt at svømme ud i sejlrenden på ca. 7 meters dybde, og over til den anden del af broen, men det er meget lig de første. Vær opmærksom på at strøm kan forekomme og husk at have overfladebøje med.

Der kan køres af motorvej 21 og ved afkørsel 15 drejes af.

Fortsæt til man når en rundkørsel, her køres mod Holbæk ad Munkholmvej til man når stedet. 

 Lige over for en kro er der P-plads. Kør ind og hold nede i   venstre hjørne, hvor der er en lile sti som fører ned til vandet. Vær dog opmærksom på at kræmmermarked kan forekomme i weekender.

Dette er et nemt dyk, og let at komme til. Alle kan dykke her uanset erfaring. Man kan få nogle pæne oplevelser på bropillerne, hvis sigten er nogenlunde. Dykket får 6 finner (ud af 10).