M/Jt EXPRES af Sønderborg

Stævn i 360 grader

Vraget ligger med forstævnen mod nord, stævntræet er faldet meget fra hinanden, og der står et kraftigt spil foran lastrummet. Lasten er fyldt godt op med sten. Bag lastrummet ses en 1 cylindret glødehovedmotor med stort svinghjul. Fra motor og bagud bliver vraget meget ødelagt, og man kommer ud på mudderbunden og kan have svært ved at finde vraget igen. Her er det en god ide at bruge et linehjul, hvis man vil afsøge bunden rundt om
I overfladen er der ofte nordgående strøm, som kan være meget generende når man skal finde vraget, men selv med meget strøm i overfladen er det næsten roligt på bunden. Et fint lille vrag som man hurtigt kan nå i en gummibåd/jolle fra Middelfart eller Fredericia.

M/Jt EXPRES af Sønderborg blev bygget af eg i 1887 og var på 32 Brt. Den var på rejse fra Thorøhus til Middelfart med en last af grus, da den sprang læk og sank i Lillebælt den 3 August 1936. Alle tre besætningsmedlemmer blev reddet i land.

Søforklaring og søforhør i Sønderborg 7 August 1936:

Kl. 18:00 passerede EXPRES den røde 1-kost NØ for Bogø. Herfra styredes NV. Det blæste en stiv vestlig kuling og klokken 18:15 opdagedes det at skibet var blevet læk. Kursen ændredes til vest over mod Brandsø, mens pumperne arbejdede. Kl. 18:35 bjergedes storsejlet og der gjordes klar til at kaste lasten over bord. Motoren gik imidlertid i stå på grund af vandet i skibet. EXPRES blev opankret og da det viste sig umuligt at holde skibet flydende på pumperne, gik besætningen i jollen. Kort efter kl. 19:00 sank EXPRES på ca. 20 meter vand.