Gudensø

Gudensø

Beliggenhed

Areal hele området
Nærmeste by Ry
Område Naturskønt område, omkranset af skov og enge.
Parkering Gode parkeringsforhold

Søen

Antal søer 1
Størrelse ?
Dybde ?
Fangst Aborre, brasen, skalle, gedde, sandart, søørred, helt, snæbel, stalling og ål
Udsætning  

Service

Køb  
Borde og bænke  
 
Renseplads  
Toilet  

Andet

Der fiskes hovedsagligt fra båd. Ålefiskeri er forbudt. Der må højst bruges ½ kg forfoder pr. døgn.

 

 

Den gennemstrømmes af Gudenåen og ligger nedstrøms i forhold til Mossø og opstrøms i forhold til julsø.