Endnu flere billeder taget på elfiskeriet

Nogle gange kom båden lidt tæt på land. Det er ikke altid lige let for rebførerne med alle de sving som åen nu engang har.

Her har jeg fanget et nærbilled af eltrofiskeriet og nettes

Da det nogle gange går stærk, for at undgå at fisken bliver stødet mere end højst nødvendigt kan fiskene af og til få let af en flyvetur.

Det er fisken der er i nettet og ikke bådens sikkerhedsmanden, som det kan se ud som.

Som det ses er vi den del som fulgte fiskeriet på nærhold fra land.

Det er ikke flyvfisk som fanges, men det er fordi der har været en grundstødning og en ene af bådens besætning har benet i vandet.

Endnu engang er der grene som forhindre sejladsen ned af åen.

En hver sted hvor der er plads til det bliver følgebåden dirregeret frem for at flytte fisk fra det midlertidige fiskedam til den noget større og bedre iltning af en stor vandbeholder på følgebåden.

Det er ikke kun grene som giver problemer. Her er der elektisk hegn som løber tværs over åen.

Her er der smalt passage.

En fisk elektrostødes og vi kan lige ane at den bliver fanget af fiskenettet.

Nu kommer det ned til sikkerhedsmanden.

I dette tilfælde vælger sikkerhedsmanden at komme fisken direkte fra fangstnettet og over i følgebådens vandbeholder.

Inden den kommer derover skal folkene på breden lige have et godt øje til den.

Smil til fotografen.

Her kan vi lige se bådens øvrige indretning. Her strømgeneratoren og den midlertidige fiskedam. Som kun anvendes der hvor det ikke er muligt at få fisken direkte over i vandbeholderen i følgebåden pga. smalle passager.

En af de mange grene som sad i vejen for bådene og deres bemanding. Lige så godt det er for det almindelige fiskeri langs åen, lige så skidt er det for sejladsen nedstrøms.

Er dette ikke smukt landskab.

Turen er ved at være slut.

et endnu et vandbeholder bringes frem. Det skal gøre det muligt at fragte fangsten videre til Rask Mølle Dampbrug på landevejen til evt. strygning af rogn eller til depot for senere strygning af fiskene i depotet.

Inden fiskene kommer over i vandbeholderen på traileren skal den naturligvis lige fyldes med vand.

Hver fanget fisk bliver nu registret før de kommer over i den store vandbeholder på traileren.

En efter en bliver de først langt i denne blå bløde plastikpose. I bunden af posen er der markeret et centimetermål, så fisken kan måles. Resultatet af målingen bliver registret i et skema så vi efterfølgende kan vide i hvor stort et antal fangede fisk samt størrelsen af disse har været.

Det viser sig at en del fisk ikke var blevet sorteret fra under elektrofiskeriet, de bliver som her afvist til sidst, men det var måske det bedste at de kommer tilbage til åsystemet omkring samme sted som de er blevet fanget.

Ikke nok med at de bliver registretet ved mål men også kønsinddelt.

Denne registering har også noget at gøre med at det ikke er bare at fange løs. Der er en begrænsning på hvor meget fiskeyngel som er tilladt at stryge.