Trolling, dørgning eller blinkning – bådens indretning 2

 

Trolling, dørgning eller blinkning – bådens indretning 2

 

 

Stangholdere er ofte aftagelige i starten. Det kan have sin fordel at have mulighed for at kunne skifte en eller flere stangholder ud med noget kraftigere holdere. Så er der mulighed for at gå efter den helt store fangst. Til Big Game-grej eller storvildstænger kræves der kraftige metalholdere med indlagt beskyttende kundstoftrør, så stangholdere ikke bliver riset under fiskeriet.

Uanset om de er aftagelig eller ikke så er det vigtigt at

 

          De sidder godt fast, da stangholder ikke må kunne forskubbe sig under fiskeriet.

          Er monteret i den rette vinkel til stængerne.  

          Man hurtigt kan tage stangen ud af holderne for at give modhug eller evt. sætte sig i en fiskestol med fiskestangen for at trække fisken op.

          De har et format og styrke, som svarer til det aktuelle fiskeri.

          At sikre hjul og stænger med sikkerhedsliner

          Fordel stangholderne om bord, så de giver en max. Spredning af linerne.

          Sørg for at man kan overskue dem fra førerpladsen evt. ved at montere et bakspejl ved centerkonsollen til hjælp for den enlige trollingfisker.

 

Mange stangholdere har en tværgående metalpind i bunden, som passer ind i stanghåndtagets gimbal, så stangen holdes i en bestemt position. Desuden forhindrer stoppinden i holderen hjulet i at slå mod stangholderens øverste kant.

 

Downrigger er en separat del at bådens udrustning, bestående af en spole med wireline samt en bom med en hjultrisse, som wiren løber igennem. I enden af denne wireline sætter man et lod i en svirvel med hægte. Lineudløseren kan man man sætte i loddet eller på wirelinen (også kaldet stacker).

Formålet med en downrigger er at føre agnen ned på meget store dybder ved hjælp af lod og lineudløser og det uanset agnens vægt. Når en fisk hugger, rykkes linien ud af lineudløseren, og fiskestangen frigøres fra sin holder og fisken trættes og hales ombord på normal vis.

På de fleste downriggere findes en slirebremse, dybdemåler og en stangholder.

 

! Det er ikke alle downriggere og dele som er modstandsdygtige over for saltvand.

 

Wiren varierer i længde og styrke afhængig af downriggerens størrelse. Normalt er længden på 100 meter og med en brudstyrke på ca. 60 kg. loddets vægt kan også variere fra 1,5 til 7 kg.

Der findes downriggere med kort og lang bom (1- 8 fod) samt med teleskopiske. Bommens længde har betydning for om linen skal holdes væk fra skrue og påhængsmotor.

Loddet kan fires op og ned enten manuelt eller ved hjælp af en lille elektrisk motor.

Det er vigtigt at downriggeren skal kunne aktivers på en let og glidende måde for at mindske slitage på wire og bom. Det er en fordel hvis nedfiring, indtagning og bremsning kan håndteres med en hånd. Bremsen skal kunne indstilles, så den glider let ved nedfiring, eller hvis loddet skulle sætte sig fast i bunden.

En elektrisk downrig bør også have mulighed for manuel håndtering i tilfælde af strømsvigt.

Bommens linerulle skal kunne være bevægelig, så den let kan følge wiren i forskellige retninger mod dybet. Sporet på rullen skal være tilpas dybt, at wiren ikke glider ud af sporet.

– MAN SKAL ALDRIG BELASTE SPOLEN MED MERE ELLER GROVERE WIRE, END HVAD PRODUCENTEN TILRÅDER.

– Følg anvisningen med hensyn til loddets vægt

– Hav altid reservedele såsom wire, wirelås, hængte til loddet og ekstra lod med om bord.

 

Downriggeren slider hårdt på rælingen, uanset righolder. Derfor er der nogle som vælger at montere downriggeren fast på en “trollingbar” i agterstavnen. Righolder findes i mange forskellige varianter og modeller, men den hvis man vælger drejeskiven så har man øget positionsmulighederne væsentlig.

Er man i den situation at der findes faste stangholdere i rælingen, monteres downriggerne nemt på en adapterholder. Så har man mulighed for hurtigt at fjerne den fra rælingen, når der er brug for mere plads eller båden skal bruges til anden form for fiskeri.

Af andet tilbehør er Cannons såkaldte Retro-Ease-Weight-Retriever, som kan være nyttigt i forbindelse med de langbommede downriggere. Det er et form for aggregat med en tap, som fæstnes til wiren, og hjælper til så wiren hurtig ind for at skifte agn. De senere år er der kommet andre gode hjælpemidler til i handlen, som gør downriggerfiskeriet lettere.

På de fleste middelstore og større downriggere kan man efterhånden også montere en ekstra stangholder.

Downrigger-producenterne er begyndt med i øget omfang at tage elektronikken til hjælp. Agn og lod kan f.eks hæves op og sænkes med forskellige hastigheder, hvilket hjælper med til hurtigt at få grejet op, efter fisken har hugget eller bidt. Man kan således programmere downriggeren så agnene med varierende tidsintervaller går på forskellige dybder, som klart er en fordel, når man fisker i og omkring springlaget. Man kan også programmere downriggeren så den hele tiden har en bestemt afstand til bund og dermed kan man helt undgå at få bundbid.      

De mindste og mest enkle downrigger er nok for den lille jolle. De vejer lidt over 1 kg og kan indeholde 25- 30 m wire og har naturligvis en mere enkel bremse end de større modeller. De kan belastes med lod på op til et par kg. Bomlængderne varierer fra 30- 40 cm. Normalt placeres de i hullet til åregaflerne eller fæstnes med skruetrvinger på rælingen.

 

Downriggeren størreslse, antal og placering afgøres på

 

          Bådens størrelse

          Rælingens udformning

          Og fiskevandets karakter  

 

Du bør huske på følgende

 

          placere downriggerne, så de ikke formindsker sikkerheden om bord

          Monter downriggerne i bådens agterstavn

          Placer dem, så der er så meget plads mellem dem, at man kan nette eller gaffe fisken uden problemer

          Langbommede rigge placeres på sidderne og korbommede i agterstavnen.

          Placer rigge og stænger inden for rækkevidde, og så de er nemme at holde øje med.